Jeg melder krig

Deltagerne tegner en stor kridtcirkel på jorden med et stykke kridt. Cirklen skal være et par meter i diameter, afhængigt af antallet af deltagere.

I cirklens centrum tegnes en mindre cirkel - indercirklen. Indercirklen skal ca. være 50 cm i diameter. Den store cirkel inddeles i lige så mange ”lande”, som der er deltagere. Ligesom stykkerne i en lagkage.
Ved hvert land tegnes et felt, i periferien af den store cirkel, hvori det pågældende lands navn skrives. 

Der trækkes lod ved start, og personen der taber stiller sig i midtercirklen. alle andre deltagere står med en fod, i deres lands navnefeltet, parat til at løbe af sted ud, væk fra cirklen.
Hvis Kina starte, siger deltageren Kina:
”Jeg melder krig mod Portugal!”
I samme sekund landet nævnes, iler alle af sted væk fra cirklen. ”Portugal” være hurtig. "Portugal" ikke løbe væk. "Portugal" skal derimod løbe ind og sætte foden i indercirklen og råbe ”STOP!”.
Nu tager ”Portugal” tre skridt og en grønharker i retning af en' af de andre deltagere, som han vurdere han kan fange. Det behøver ikke at være hen mod den deltager, som meldte ham krig.
Fra spytklatten skal "Portugal" nu prøve at røre ved den anden deltager.
Begge deltagere må gerne sno og vride sig, ja endog lægge sig ned, men "Portugals" fod skal være på det rigtige sted, hvor spytklatten landede. og de andre deltagere skal stå med fødderne på det sted hvor der blev sagt stop. Mister "Portugal fodfæstet og flytter foden herfra inden han rører den anden, så starter legen forfra med at Portugal melder krig.
Hvis ”Portugal” nu kan nå en anden deltager. Denne deltager, som f.eks. kan være ”Letland”, så må "Portugal" forsøge at erobre et stykke af ”Letlands” oprindelige land.

Fra start erobre en deltager land fra et andet land, ved at stå på ét ben i indercirklen. Herfra må eroberen tegne en kridtstreg fra dette lands ydregrænser på tværs af landet så langt deltageren kan nå uden at miste balancen, fra indercirklen og ind i landet. Når deltageren, der forsøger at vinde land mister balancen eller ikke kan nå længere, tegner man en streg fra endepunktet og ind til midtercirklen. Dette stykke land er nu erobret.

Hvis ”Portugal” eksempelvis ikke kan nå ”Letland”, kan ”Letland” forsøge at erobre et stykke af ”Portugals” jord på samme måde.
det vil sige at hvis en deltager "Portugal" springer ud til en deltager fra et andet land "Letland" og rører ham, og "Portugal" alligevel ikke kan komme til at erobre noget af "Letlands" land, fordi han måske skal række ind over en andens land eksempelvis "Kina" som i en tidligere runde har erobret noget af "Letlands" land. så må Letland forsøge at erobre noget af "Portugals" land.  Legen kan også leges med at man altid må stå i et af sine erobrede stykker jord, når man erobre nyt land, uanset hvor det er og hvilket land man forsøger at erobre land fra.

Når en deltager har erobrer et stykke land, skriver erobren sit lands navn i det erobrede områder.

Deltageren, som må afgive land skal nu være den, som melder krig.
Når man har erobret nyt land, må man i stedet for at stå i midtercirklen gerne stå i de ny landområder, man har erobret. Man må ikke stå i sit oprindelige land.

Deltagerne er med i legen til sit oprindelige land er udslettet. 

Man kan ikke miste sit nyerobrede jord, altså det jord man erobre fra andre. Kun sit oprindelige land kan man miste. En deltager kan godt vinde legen selvom denne har mistet alt oprindelige land, da han kan havde erobret meget jord, da han var med i legen og til sidst i legen, når kun en har sit oprindelige land tilbage har mest jord. Derfor vinder man ligeledes legen ved at være dominerende og have erobret så store landområder, at de andre ikke vil kunne få lige så meget Land.

Når en deltager melder krig er det tilladt at narre de andre ved f.eks. at sige laaangsomt: ”Jeeeg meeeldeeer krriiig mooooood Itaa…. - og så pludselig råbe ”polen”

Man kan lege med, at de lande der tyvstarter med at løbe inden der er meldt krig skal starte med et knæ i jorden som straf.

Materialer:
Kridt. Asfalt eller et sted hvor man kan tegne i jorden.

Jeg melder krig

Leg, hvor det gælder om erobre de andre deltageres land stykke for stykke.

Deltagerantal:

3 - 7 personer.

Materialer:

Et stort stykke kridt.

Sted:

Ude.