Jægerbold

En eller flere deltagere vælges til at være Jæger, som med en blød bold skal stikke de andre deltagere(Harene).

Når en deltager bliver ramt af bolden, bliver deltageren til en af Jægernes
Jagthunde.

Jagthundene hjælper Jægerne med at drive harene sammen og/eller fange og holde Harerne, så Jægerne lettere kan ramme Harene.

Jægeren må ikke gå med bolden.
Hvis en hare griber bolden slipper de for de hunde der holder dem og der kan evt. skiftes jæger og startes forfra.

 

Handicap-dødbold

Handicap-dødbold foregår næsten som alm. dødbold.
Men når man rammes af bolden dør man ikke med det samme.
I stedet mister man brugen en legemsdel, man bliver handicappet.
Første gang en deltager rammes, mister han/hun brugen af højre arm, anden gang venstre ben, tredje gang højre ben, fjerde gang venstre arm. Efter 4. gang ligger deltageren på jorden som multihandicappet. Bliver en multihandikappet deltager ramt en femte gang bliver deltageren mirakuløst helbredt, og har sin fulde førlighed igen (kan evt. sikres ved at lederen “helbreder” ind imellem).

Alternativt.
Der kan spilles med at hvis man rammer en multihandikappet så bliver den multihandikappede helbredt og spiller nu på hold sammen med sin frelser, den der skød ham/hende.

Materialer: Bold

Jægerbold

Er en variation af stikbold. en er jæger, som skal skyde de andre deltagere, som er harer.

Deltagerantal:

5 - 30

Materialer:

Bold

Sted:

Ude.