Klappeleg

Deltagerne sidder omkring et bord.
Deltagerne skal placere deres hænder foran sidemændene, således at alle har to hænder mellem sine egne hænder. En hånd fra hver af sidemændene.
En deltager starter med at slå i bordet med en hånd.
Den deltager der har en hånd til højre for den første hånd, slår så også i bordet. Derefter er det den næste hånd til højre, og så videre rundt om bordet. Hvis en deltager er for langsom, skal hans hånd udgå og tages væk fra bordet.
Jo hurtigere det går, desto sværere bliver det.
Hvis en deltager slår to slag i bordet, skal man skifte retning og man kører nu venstre om bordet indtil en slår to gange i bordet og retningen vender igen.
Spillet er slut når der kun er 1 deltager tilbage.

Tip: Legen kan leges på den måde at deltagerne ligger ned, men står på hænderne, som når man påbegynder at lave armbøjninger. Det vil ligeledes stille krav til deltagernes fysik under legen.
 

Klappeleg

Deltagerne klapper på skift. Går der kludder i rækkefølgen, eller er man ikke hurtig nok, så går man ud af legen.

Deltagerantal:

4 - 9

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.