Naturstafet

Deltagerne deles ind i hold. Holdene stiller sig op på række ved siden af hinanden med front mod legelederen. Legelederen har samlet flere forskellige naturting (fx mos, bark, bær, svampe, blade, mælkebøtte, bregne, grangren og affald fra naturen) Legelederen ligger en ting af gangen på jorden så de bliver synlige for holdene. Den førets på holdet løber nu ud i naturen for at finde den pågældende ting.
Når den første kommer tilbage, fra et af holdene, med en tilsvarende naturting ligges den næste naturting frem, og den næste i rækken skal ud og lede. Der er kun en fra holdet må lede af gangen og tingene skal findes i den rækkefølge legelederen ligger tingene frem.

Naturstafet

Holdene skal finde ting i naturen. Hvilket hold kommer først?

Deltagerantal:

Minimum to hold af 3 - 9 deltagere.

Materialer:

Ingen(Ting fra naturen)

Sted:

Ude.