Næven ud af ringen

Andre navne for legen: Hånden ud af ringen

Deltagerne ligger sig to over for hinanden på maven.

De to deltagere holder hinanden i den en hånd.

Hænderne holdes indenfor en afmærket ring på gulvet, som er mellem dem. Ringen er ca. 50 cm i diameter.

De skal nu prøve at skubbe / trække hinandens hånd ud af ringen.


Lav en konkurrence mellem alle deltagere. Der kan laves bedst ud af tre.

Næven ud af ringen:

Træk eller skub din modstanders hold ud af ringen.

Deltagerantal:

2. Men legen er velegnet som konkurrence blandt flere deltagere.

Materialer:

En cirkel  på ca 50cm i diameter.

Sted:

Inde og ude.

Andre navne for legen:

Hånden ud af ringen.