Ordleg

Legen leges af 2-4 deltagere. Deltagerne skal danne et ord, bogstav for bogstav, uden at danne et ord. Hvis en deltager staver til et ord fra retskrivningsordbogen, så taber vedkommende runden. Hvis en deltager tilføjer et bogstav til ”ordet” og det ikke længere er muligt at danne et rigtigt ord ud fra kombinationen af bogstaver. Så kan en anden deltager udfordre personen som har tilføjet bogstavet.

Spillets regler:

Deltagerne skiftes til at tilføje et bogstav, som udgør et voksende fragment af et ord. Deltagerne skal forsøge, at bogstaverne ikke kommer til at stave til et reelt ord, men kun en del af et ord. Samtidig skal bogstaverne være en del af et reelt ord. Kommer en deltager til at tilføje et bogstav, så at en anden ikke længere mener at der kan staves et reelt ord, så må man udfordre personen som tilføjede det sidste bogstav. Kan den udfordrede stave til et ord med bogstaverne, så mister udfordreren et point. Kan den udfordrede derimod ikke stave til et ord ud fra bogstaverne, så mister den udfordrede et point. Deltagerne starter på en ny runde. Hvis en deltager tilfældigvis kommer til at stave til et ord når vedkommende tilføjer et bogstav og en anden gør opmærksom på det, så mister den der tilføjede bogstav et point og runden slutter. Deltagerne starter da på en ny runde.

Hver deltager kan starte med 5 point. Deltagerne kan udgå af legen når de ikke har flere point.

Hvis man vinder en udfordring, så vinder men et point. Den der ligeledes gør opmærksom på, at der er stavet et ord, og det passer, vinder et point. Den der vinder et point starter næste runde.

Ordleg

Ordleg, hvor det er rart at have et bredt ordforråd og at man er god til at stave.

Deltagerantal:

2 - 5

Aldersgruppe:

12+

Materialer:

Papir og blyant.

Sted:

Ude og inde