På hike

Aktiviteter på hiken

Hike er en klassisk spejderaktivitet. En hike er i bund og grund en længere gåtur med sin personlige udrustning på ryggen.

En længere gåtur kan være meditativ i sig selv og kan stå alene. Er hiken for især yngre spejdere, så kan en hike krydres med aktiviteter. Aktiviteterne kan bryde hikens monotoni og gøre at de vandrende oplever ruten på en anderledes måde. Derfor kan det varmt anbefales at man lægger forskellige aktiviteter ind i sin hike.

Det er selvfølgelig oplagt at bruge ruten som kilde for aktiviteterne.

Klassisk Hikedagbog:

En hikedagbog kan være mange ting. En almindelig dagbog, hvor deltagerne skriver lidt om deres Hike. Ikke alle skriver dagbog og det kan svært at få begyndt. Hvis man aldrig har skrevet dagbog før. Hvis man vil skrive dagbog, så kan det være en god ide at sætte nogle rammer for deltagernes skrivelyst for at få sikret at de får skrevet noget i hikedagbogen.

Det kan være:

Skriv en side hver dag om din hike.

Skriv om de seværdigheder i har besøgt på hiken.

Når man vandrer, så begynder ens tanker ligeledes at vandre. Stop op på hiken og beskriv, hvor dine tanker vandrede hen. 

Tegn en tegning af noget spændende du har set. Knyt nogle få ord til din tegning.

Lav en  rutebeskrivelse.

Fotodagbog:

Hikedagbogen kan også være en fotodagbog. Her kan det også være godt at sætte lidt rammer for deltagernes dagbog. Det kan værer:

- Tag et billede hver 15 minutter på hiken, gerne et selfie.

- Tag billeder af løsninger af opgaver i har fået på hiken.

- Tag billeder af de seværdigheder i besøger.

- Lav en historie i billeder, ligesom i en tegneserie. Historien behøves ikke være komisk, men fortællende om en ting som i har oplevet på jeres hike.

Social medie

Hikedagbogen kan også foregå som et kollektiv på et socialt medie.

Find en platform på et socialt medie, der passer til jeres deltagere. Inviter forældre op pårørende til at kigge med.

Deltagerne skal ligge noget op på platformen med passende mellemrum.

Hikedagbogen med opgaver:

Hikedagbogen kan også bruges til opgaver til den enkelte deltager. På den måde kan deltagerne løse opgaverne i deres eget tempo. I dagbogen kan der listes en række opgaver som deltagerne selv må løse i vilkårlig rækkefølge eller når tid og lejlighed byder sig.

En måde at indrette hikedagbogen er at lave nogle kortudsnit af ruten i den rækkefølge de går ruten i.  Deltagerne ved således, hvornår der er mulighed for at løse en bestemt opgave. En deltager får et komplet kort over deres rute. Det kort er brudt op i dele eller udsnit i deres hikedagbog. Derved ved de at der er en kode i købmandens vindue på rolighedsvej. Når de derefter drejer ned af nygade, så gemmer der sig en kimsleg i hækken ud for nr. 18. hvor de skal forsøge at finde 10 ting i hækken. På studsgaardsvej skal de tælle antallet af vindmøller osv. Opgaverne bør relatere til hiken og de omgivelser ruten på hiken tilbyder.

Forslag til opgaver:

Personlige mål:

- Hvor langt er 100 m. Lad spejderne gå det de mener er 100 meter.

- Hvor mange skridt skal du gå på 100 meter.

- Hvordan kan man afgøre afstande. Hvad kan man se og skelne på forskellige afstande. prøv det i praksis:

 --Hvor langt væk skal en stå før man ikke længere kan se personens Ansigtstræk                          (Ca. 50m)

-- Hvor langt væk skal en stå før man ikke længere kan se personens Øjne                                      (Ca. 100m)

-- Hvor langt væk skal en stå før man ikke længere kan se personens ansigt                                   (Ca. 400 m)

-- Hvor langt væk skal en stå før man ikke længere kan se personens hoved                                 (Ca. 600m)

-- Hvor langt væk skal en stå før man ikke længere kan se personens arme og ben                        (Ca. 1 km)

I klart vejr. Hvor tæt på skal du være for at skelne:                                                                        

-- Kirketårn                                                  (Ca. 15km)

 -- Større gårde                                           (Ca. 10 km)

-- Huse                                                        (Ca. 7 Km)

-- Skorstene/vindmøller                              (Ca. 4 km)

-- Vinduer                                                    (Ca. 3 km)

                                                                                      

Synge:

- Der findes mange gode sanger, som handler om at vandre. Brug evt jeres forenings sangbog. En sang afleder tankerne fra ømme fødder.

- Skriv jeres egen sang og syng den.

Observere ruten:

Når man går en rute, har især børn at kigge ned og ikke opleve ruten. Det kan derfor være en god ide at lave aktiviteter, hvor de skal kigge op og opleve det landskab de passere. Opgaverne kan lyde:

- Hvor mange skorsten var der på herregården. Tæl eller dokumenter ting i ser på ruten.

- Løs koden som er skrevet på træerne/vejpræsterne/skiltene langs ruten.

- Tegn et spændende objekt i går forbi - skulpturen, møllen, museet eller lignende.

- Find 10 ting i hækken(kimsleg)

- Find spiselige planter til aftensmaden i vejkanten.

- saml affald langs ruten - Jo mere affald, jo mere bålhygge

- Besøg relevante seværdigheder på ruten.

- Plej fødderne. Tag et fodbad. leg legen: "varmt, koldt, koldt varmt" (se temaet kroppen, leg 4). Det er utroligt forfriskende.

Trafik og trafiksikkerhed

- Lær de færdselsskilte i møder at kende. Tegn Evt. skiltene i jeres Hikedagbog og forklar hvad de betyder.

- Trafikbingo: Deltagerne krydser af på deres bingoplade, når de ser et bestemt køretøj. De kan evt. skrive køretøjernes nummerplade ned. Køretøjerne kan være: Traktor, bil, kassevogn, rendegraver, Ladbil, Lastbil, Elbil, motorcykel. Brug Evt. billeder på jeres bingoplader.  Deltagerne kan selv tage billeder af de køretøjer de møder, som er på deres bingoplade.

Bingopladeideen kan selvfølgelig også omhandle andre ting deltagerne kan møde på turen.

Kort og kortforståelse

Lær at læse et kort

Lær om kortsignaturer.

Tegn et primitivt kort over et sted på ruten.

Hver gang ruten tager et sving, bliv opmærksom på hvilken kompasretning i går i.

Gakkede gangarter:

- Baglænshike. Gå dele eller hele hiken baglæns.

- Lær at marchere og gå i takt. Lær evt en marchsang.

Gå i takt eller i geled.

- Barfodshike. Gå hiken barfodet!

- Cykelhike. Cykel i stedet for at gå!

PS: Der findes uniformsmærker til længere vandrehikes til cykelhikes, baglænshike og barfodshikes. Se Hjemmesiden www.mærkelex.dk.