På rette sted i mørket

Deltagerne stiller langs den ene væg i rummet. Midt i rummet er der afmærket en firkant på gulvet. Holdet skal, når lyset slukkes, forsøge at finde den afmærkede firkant og forsøge at få så mange holdmedlemmer til at stå i firkanten inden lyset igen tændes. Holdet får 5 minutter til at løse opgaven.

Alternativ:

Holdmedlemmerne fordeler sig spredt rundt i rummet. Når lyset slukkes, så skal holdet forsøge at finde en firkant og forsøge at få alle fra holdet til at stå i firkanten. Lyset tændes når holdet mener at alle dets medlemmer står i firkanten eller efter 5 minutter. Firkanten er en plade på 1meter x 1meter afhængigt af holdets størrelse. Pladen ligges et tilfældigt sted i rummet af en instruktør efter lyset slukkes. Holdet skal derved først lokalisere firkanten/pladen på gulvet inden de kan stille sig ind i firkanten.

Prøv at lave øvelsen tre gange:

1. forsøg - Prøv at begræns deltagernes kommunikation. Hver deltager må kun sige et ord, en gang under legen.

2. forsøg - Prøv derefter øvelsen med, at deltagerne må kommunikere frit under legen.

3. forsøg – Prøv igen at begrænse deltagernes kommunikation ved at deltagerne igen kun må sige et ord hver under legen. Lad evt. holdet diskutere, hvad dette ord burde være?

 

På rette sted i mørket

Holdet skal finde hinanden i mørket, så de kommer til at stå tæt sammen på et lille afgrænset areal.

Deltagerantal:

5 - 7 deltagere.

Materialer:

Malertape til at afmærke firkanten på gulvet elller En plade på 1meter x 1 meter.

Sted:

Inde. Gerne i et umøbleret rum.