Pacman

Deltagerne får udleveret et kort over det villakvarter der skal løbes løb i. På kortet er der tegnet hvilke veje, der under legen, er ensrettet. Der er ligeledes indtegnet på kortet, hvor der hænger point, der gives mellem 1 og 3 points. Der vælges 3 til at være PacMan. De skal nu rundt og samle point. De må løbe over alt, også i mod ensretningen. Resten er fangere, og skal fange PacMan, fangerne skal overholde reglerne om ensretningen. Hvis en PacMan bliver fanget skal han aflevere sit højeste kort til fangeren og kan derefter løbe videre. Legen stopper når en PacMan har været rundt ved alle pointstederne.

 

Packman - Alternativ

Legen leges mere i stil med det klassiske spil. Der laves en stor labyrint på jorden med tovværk eller minestrimmel. Der vælges to fangere, som starter i hver sin ende af labyrinten. Resten er Packmen. Packman må skifte retning som de har lyst. Fangerne må ikke skifte retning de må højst dreje 90 grader om hjørner. Når en Packman bliver fanget går han ud af legen. Der må selvfølgeligt ikke løbes gennem mure.

Materialer: Pløkker. Tovværk.

Pacman

Løbet er et pointløb og fangeleg inspireret af det klassiske spil Pacman.

Deltagerantal:

10 - 36.

Poster:

Ingen.

Materialer:

Kort over området. pointsedler (mellem 1 og 3)

Sted:

Ude. I et villakvarter med mange sideveje.