Papircolage

Deltagerne deles ind i hold på 4 til 7 personer.

Hver deltager får et ark papir i hver sin farve.
Holdet får ligeledes udleveret limstifter og et stort ark karton.
Holdet skal nu lave en farvekollage over et bestemt tema. Holdet skal løse opgaven uden at tale sammen, og hver deltager må kun bruge sit ark farvet papir. 

 

Papircolage

Holdets deltagere skal hjælpe hinanden med at lave en farverig collage.

Deltagerantal.

Små hold af 4 - 7 deltagere.

Materialer:

Store stykker papir eller pap til lærrede til colagen. Farvet papir og limstifter.

Sted:

Inde.