Rumfornemmelse. Tid

Hvordan vi oplever tiden er subjektiv. Vi har alle oplevet at vores tid går langsomt eller hurtigt.

Deltagerne skal se om de har en fornemmelse af tiden. Lad deltagerne gå en tur på nøjagtig 31/2 minut. Hverken mere eller mindre. Deltagernes tider skrives ned for at se hvem der har den bedste tidsfornemmelse.

Alternativ: Sid stille med lukkede øjne i 2 minutter for derefter at lege eller gå en tur i 3 minutter. Spørg deltagerne hvad føltes som tog længst tid. Legen/gåturen eller stillepausen.

TIP: Lad deltagerne fortælle om aktiviteter de føler går langsomme og aktiviteter som de mener går hurtige.      

Rumfornemmelse Tid

Lad deltagerne opleve tiden.

Deltagerantal:

3 - 8.

Materialer:

Et stopur/ur med sekundviser.

Sted:

Inde og ude: "sid stille" delen af legen bør foregå et sted, hvor deltagerne kan sidde ugeneret.