Stoleleg

Deltager antal: 10 - 20

Deltagerne skal sidde på hver deres stol i en tætsluttet cirkel. De forreste stoleben på hver stol, skal rører de stole de står ved siden af.

En deltager stiller sig op i midten af cirklen således at der bliver en stol ledig i cirklen.

Personen i midten skal nu forsøge at sætte sig på den ledige plads i cirklen.

De personer der sidder ned skal nu forsøge at forhindre at personen får en tom plads ved at en eller flere bytter plads og flytter sig i cirklen. En person må kun optage en stol i cirklen af gangen.

Hver gang en eller flere personer i cirklen flytter sig for at forhindre personen i midten i at sætte sig opstår der da en ny ledig plads i cirklen.

Man kan kun påtage en stol ved at sætte sig på den med numsen først.

Hvis personen i midten får held til at sætte sig på en plads er det personen der forsøgte at sætte sig på pladsen da det lykkedes som skal ud i cirklen.

 

Tip:

Legen kan leges med at personerne som sidder i cirklen må krydse cirklen for at forhindre at personen i midten får en tom plads.

Hvis man leger med at personerne som sidder i cirklen kun må flytte sig til sideværts, til højre eller venstre bliver legen mindre fysisk. Og leger man med at personerne som sidder i cirklen kun må flytte sig til en side, eksempelvis Højre, så bliver legen endnu mindre fysisk. Sådan kan man tilpasse legen til deltagernes alder.

 

Materialer: En robust stol til hver deltager.

Stoleleg

Forsøg om du kan sætte dig på den ledige stol.

Deltagerantal:

9 - 36

Materialer:

En robust stol til alle deltagerne.

Sted:

Inde og ude