Tillidsøvelser

En forudsætning for et godt samarbejde er, at deltagerne har tillid til hinanden og føler et tilhørsforhold til de mennesker de er på hold med.

Tillidsøvelserne udfordre det enkelte holdmedlem til at have tillid til den gruppe han/hun er en del af.

Hvis man som instruktør ikke kender, eller har tillid, det hold som han/hun arbejder med, at de vil kunne løse den opgave de får stillet, så bør man som instruktør vælge nogle andre opgaver til sine deltagere. Når det handler om tillidsøvelser, så skal de altid kunne løses af det pågældende hold, så alle får en succesoplevelse.