Tændstikspillet

En æske tændstikker hældes ud på et bord eller en plan flade, som kan fungere som spilleplade.
De tændstikker, der ligger over kors fjernes fra spillepladen.
Hver deltager har hver 3 tændstikker til at begynde med. Spillerne skal nu efter tur kaste en tændstik ind på pladen. Hvis spilleren får nogle tændstikker til at ligge over kors har spilleren vundet dem og skal fjerne dem fra pladen.
Hvis en spiller ikke har flere tændstikker er vedkommende ude af legen.
Vinderen findes når der ikke er flere tændstikker på pladen.
Deltageren med flest tændstikker har vundet.

Tændstikspillet

Dette spil kan på mange måder sammenlignes med mikado. Her skal der blot bruges tændstikker.

Deltagerantal:

2 - 4 personer.

Materialer:

Tændstikker.

Sted:

Ude og inde.