Trolde og feer

For at lege trolde og feer udpeges der et antal trolde samt nogle enkelte feer. Feer og trolde klædes ud (evt. blot en hat), så alle kan se, hvem er hvem..

Indenfor et afgrænset område hænges der et ukendt antal poster.
Hver post består af et bundt sedler, som er mærket med fx A1, A2, A3 osv. ophængt så den højeste værdi hænger forrest (i eksempler A3) og den laveste værdi bagest. Tallene på sedlerne er lig det antal point sedlen giver.

Der laves også et antal poster med sedler, hvorpå der er tegnet et hjerte.

Deltagerne skal løbe rundt for at finde posterne, og derved samle point.
Deltagerne må tage én seddel fra hver post.
Troldene i legen har til opgave at fange en af deltagerne når de løber mellem posterne.
Når en trold fanger en almindelig deltager, bytter de roller, så trolden får deltagerens point og deltageren bliver trold.
Har deltageren indsamlet et hjerte fra en post, afleveres hjertet til trolden, som dermed tvinges til at fortsætte som trold. Et hjerte er altså et ekstra-liv,.

Under legen begynder feerne at løbe rundt. Feerne skal fanges af deltagerne. Hver fe er udstyret med et bundt sedler, der hver giver 20 point.
Fanges en fe får deltageren dermed 20 point. Feerne udskiftes ikke men er kun i området en begrænset tidsperiode.

Legen afvikles på tid, og man kan variere antallet af trolde, feer og poster så det passer med antallet af deltagere.

 

 

Trolde og feer

Pas på troldene og fang feerne.

Deltagerantal:

30+

Materialer:

Pointark i forskellige farver, udklædning, minestrimmel.

Sted:

Ude, på et afgrænset område.