[Urkie Jurki]

Deltagerne lægger sig på en lang række, ved siden af hinanden. Deltagerne skal skiftesvis ligge på maven og på ryggen.En deltager - Urkie jurkie, skal orme sig, skiftevis, over og under de andre fra den ene ende af rækken af deltagere til den anden. Når legens leder giver signal, vender alle sig om. Når Urkie Jurkie er kommet ud på den anden side af rækken, så er det næste deltagers tur.
Legen kan fint legen når deltagerne ligger i deres soveposer. 
 
Tip: smid mobiltelefoner, spejderknive, sko og lignende inden i leger legen. 

[Urkie Jurkie]

At få overskredet sin intimgrænse af andre og tilmed personer af det modsatte køn - det kræver tillid! [Urkie Jurkie] er en leg hvor denne tillid kommer på en prøve.

Deltagerantal:

Minimum 5 og højst 8.

Materialer:

Ingen. Men meget gerne et blødt underlag.

Sted:

Ude og inde.