Lege

Kort om Legekatagorierne på

www.idespejd.dk

Boldlege. Lege med en, eller flere bolde.

Fangeleg. Tagfat, fange, tik. Variationer af fangelege

Kamplege. tæveøvelser, dueller eller konkurrencer. Ofte mellem to Deltagere. Legene er ofte meget fysisk betonede.

Kims lege. Kims-spil eller sanselege. Hver Leg sætter fokus på en af de 7 sanser. Kimslegene er derfor forsøgt inddelt i 7 sansekategorier: balance/vestibuler- føle- lytte- iagtagelse- smage- lugtesansen og hukommelsen.

Knoblege. Lege med tov og reb. Brug knobrebet kreativt.

Lege I rundkreds. Lege for flere deltagere. Fælles for disse lege er, at legene starter med at deltagerne står i en rundkreds.

Med bind for øjnene. Leg i blinde!

Megalege. Lege, hvor der kan være rigtig mange deltagere med.

Naturlege. Lege i og med naturen. Legene er oftest med naturens egne materialer.

Navneleg. Lærer navne på nye bekendskaber på en sjov måde.

Orientering. Lege med kompas, hovedretninger, kort og andre former for orientering.

Rafter. Lege med rafter.

Stafet. Lege, som er opbygget som en stafetleg.

Vand. Lege i, på og med vand.

Andre lege. En rodekasse med lege, som ikke passer under de andre kategorier.

Kom godt i gang med legen!

Som leder eller pædagog er det din fineste opgave at lege med børnene, eller som minimum kunne starte en god leg for børnene.
Hvis du vil lege en ny leg med børnene, så er det vigtigt at du selv er inde i reglerne og selv kan lege legen.
Øv dig i at instruere børn i at lege den ny leg. Selvom det lyder simpelt, kan det godt være lidt af en udfordring, fordi lege er noget man "jo bare gør." Prøv for sjov at forklare en leg for dig selv. Hvordan spiller man legen "stikbold". Du har sikkert en klar forståelse for spillet, men at forklare reglerne af legen til en uindviet, det kan være svært. Selvom lege oftest blot består af få simple regler, så kan det være svært at forklare hvordan man leger en leg på en overskuelig måde.
En instruktion til en leg bør maksimalt tage 60 sekunder. Hvorefter alle bør kende reglerne godt nok til at kunne starte legen. 
Men den allerbedste måde at instruere i en ny leg på, er at du som instruktør leger med børnene, så de oplever legen efter et praktisk eksempel.
Børnene syntes i øvrigt altid det er sjovt, hvis de voksne leger med.


Leg godt!

Brug legen som en aktiv pause. 

Legen giver et velfortjent pusterum. Legen er en aktiv pause som giver fornyet energi.
legedatabasen/hjemmesiden, er inddelt i kategorier efter hvordan en leg er "opbygget" eller hvad der er centralt i legen.