Puste fjer

+

Puste fjer er en traditionel påskeleg, hvor deltagerne skal være i hold, to og to. Alle par får udleveret en lille fjer eller et dun.
legen starter, kaster alle par deres fjer op i luften. Efterfølgende tager parrene hinanden i hænderne. Det gælder om at bevare fjeren oppe i luften ved hele tiden at puste til den. 
Når fjeren lander på guldet/jorden, er parret ude. Det par der holder deres fjer i luften i længst tid, har vundet. 

Materialer: en fjer eller dun til hvert par der deltager.

 

Materialer: 

en Fjer eller et dun pr. deltager.

Deltagerantal:

Minimum 4

Sted:

Inde

Andre navne for legen: