Megalege

XZY spilet

ZXY spillet er en leg, hvor holdene skal løse forskellige problemstillinger for at vinde legen. Der er derved ikke en måde at vinde legen på. Legen kan minde om den svenske leg Jeriko som blandt andet blev afholdt på de svenske jamboretter i slut90'erne

Legen er en snige øvelse, en fangeleg og en iagttagelses-kims-leg i en leg

 

For at spille spillet skal hvert deltagende hold have et X-objekt, et bestemt antal Y-kort og en eller flere  Z-objekter.
Hvert hold får forklaret arealet, hvor der spillet spilles og tidspunktet legen startes. Størrelsen af arealet afhænger af antal hold der deltager.
Hvert hold skal henvende sig til en bestemt dommer af flere dommere, der er spredte på arealet på det aftalte tidspunkt hvor legen starter.
På dette tidspunkt er klokken "00.00" (lege tid)
holdet får udleveret en konvolut af dommeren som indeholder et X-objekt (billede af en ting, eller en ting) hvilket gør at holdet kan deltage i legen.
Et bestemt antal Y-kort, som holdets deltagere skal have fordelt på sig.

Hver patrulje har tre opgaver der skal løses:

1 Holdet skal erobre så mange Y-kort fra de andre hold der er i området.
Den enkelte holddeltager må gemme Y-kortene på sig men skal frivilligt udlevere dem til en deltager fra et andet hold hvis han bliver rørt på ryggen og navnet på den der rører holds X-objektet nævnes.
Ham der er rørt skal udlevere alle de kort han har på sig frivilligt. Det er naturligvis en fordel for personen, der har rørt den anden på ryggen at forsvinde så hurtigt som muligt bagefter.
 
2 Holdet skal rapportere om en eller flere forskellige mærkelige hændelser, der sker i et bestemt område af området under legen.
Hændelserne finder sted på bestemte tidspunkter under legen.
Det gør at holdene skal have øjnene med sig, at de konkurrerende hold er nød til at samles i et mere afgrænset område på et bestemt tidspunkt under legen og derved øges spændingen.
 
3 På et senere tidspunkt i legen skal patruljelederen henvende sig til en bestemt dommer med en bestemt påklædning eller andet så han er til at finde.
Dommeren dukker op og holdene må selv finde ham, de kan dog få at vide hvor han dukker op.
Derefter må holdet lede efter deres Z-objekter
Z-objekterne findes ligeledes i et bestemt område af banen. Det gør igen at holdene er nødt til at samles hen imod slutningen af legen. Z-objekterne bør være lettere kamufleret men ikke gemt. Hvert hold har deres egne Z-Objekter.
 
Patruljerne får oplyst, hvornår legen slutter og får efterfølgende et par minutter til at samles på et aftalt sted for at aflevere deres reportage om den hændelse de har set. Y-kort og Z -bjekter samt holdets          X-objekt
 
Holdene kan få at vide hvornår under legen der kan samles z objekter (evt. efter 15 min) og hændelsen kan overværes. (evt. efter 105 min)
Dommerne kan gå rundt under legen og se om reglerne overholdes og holdene ikke hugger hinandens Z objekter og frivilligt udlevere Y kort.
 
De forskellige Z-objekter og Y-kortene samt hændelserne kan give forskellige point. Det hold der har flest point til slut har vundet:  

Deltagerantal: 30+

Materialer:

X objekter, Y kort, Z objekter, udklædning. Flere dommere - gerne en pr. hold. Minestrimmel, Et kort over området.

Sted: Ude 

Tidsramme: 30 - 45 minutter