Samarbejde

Sugerørstårn

Deltagerne inddeles i minimum 3 hold af 3 til 5 deltagere. Hvert hold får udleveret 30-40 sugerør, 2 ruller tape eller 12 piberensere. Evt en saks.

Holdene skal sidde hver for sig. Hvert hold udpeger en holdleder. 

Holdledernes opgave er at koordinere og formidle og samle sit holds arbejde. Holdlederen er den eneste der må forlade deres hold for at tale med de andre holdledere.

Det er kun holdlederne der instrueres i hvad den forfaldende opgave og det er kun holdlederen, der må stille spørgsmål til instruktøren for samarbejdsøvelsen. Spørgsmålene må kun stilles det første minut efter de har fået opgaven.
Opgave/ instruktion til hold-koordinatorerne:

Holdet har 15 minutter til at færdiggøre aktiviteten.
Dit hold skal hjælpe med at bygge et fritstående tårn, som er højere end instruktøren. De menige holdmedlemmer må ikke forlade deres rum/arbejdsplads under arbejdet.

Holdene vil ikke være i stand til at fuldføre denne aktivitet, medmindre de samarbejder med de andre hold med at bygge et fælles tårn. Men denne vinkel på opgaven forelægges ikke holdene. Idéen eller denne erkendelse bør selv komme til holdene under opgaven, og selv hvis den gør, kan det kun være at en eller to hold, der samarbejder og ikke alle holdene.

Variation:

-I kan bruge reglen om at tårnet må bygges hvor som helst, og det gerne må være et hold, som må bygge tårnet. dvs instruktøren kommer ind til holdene og ser det færdige resultat.

I kan også bruge reglen med at tårnet skal bygges i instruktørens lokale. Dvs. at holdlederne skal bygge deres holds tårn - det sætter nogle andre krav til, hvordan man konstruere tårnet, da holdlederen skal kunne flytte tårnet eller dele af det, og er et tårn af sugerør er ret ustabilt.

Som evaluering kan der tales om:

Vigtigheden af ​​samarbejde og kommunikation til at, få jobbet gjort, for at opfylde kundens (instruktørens) forventninger.  

Hvis i har tid? så giver holdene 10 minutter mere for at fuldføre aktiviteten sammen.

Deltagerantal: minimum 3 hold med 3 - 5 personer.

Materialer: Tape eller sugerør. piberensere. Saks

Sted: På et hårdt underlag.

Andre navne for legen: