Styrk relationerne

Den røde tråd

Deltagerne fordeles i små hold. Det kan meget passende være i de hold som deltagerne skal eller har arbejdet i et stykke tid. Holdene instrueres i, at de skal finde en fællesnævner for holdet – ”en rød tråd” som forener holdet. Hvad er fællesnævneren for holdet? Det kan være en hobby, en musikgenre, en forfatter, en madret osv. som alle deler interessen for. Når holdet har fundet ”den røde tråd”, et eller andet som de deler interessen for, så for holdet til opgave at lave en liste over, hvad der kan være en stereotyp opfattelas af mennesker med præcis den hobby eller lidenskab.

Når holdene har svaret på det andet spørgsmål, så mødes alle holdene. Holdene skal nu præsentere sig for de andre hold. Hvem er de? Det kan være at et hold kan lide sangeren Justin Bieber og et andet hold bogen Hobbitten. Holdene skal derefter opfordres til resten af dagen at efterleve disse stereotype opfattelser, som de lavede en liste over, som de mener andre kunne have over for dem. Det kan være Justin Bieber-holdet synger Bieber-sange og Hobbit-holdet går rundt i bare fødder.

Evaluering:

Som afslutning på dagen/programmet, så kan holdene diskutere:

Hvad er det for stereotype opfattelser vi har af andre mennesker?

Hvordan påvirker de os og deres forhold til dem?

Tal om, hvordan grupperne fandt frem til ”den røde tråd” i deres gruppe?

Formål:

Ideen er at få hold til at reflektere over det tåbelige i at have et stereotyper syn pa andre. Hvordan vil verden i virkelighed se ud, hvis folk virkelig opførte sig som vi henkastet forestiller os, ville verden ikke være meget anderledes. Legen skal også være med til at få deltagernes øjne op for at vi alle har noget til fælles.

Deltagerantal: 3 - 6 hold af 4 - 7 deltagere.

Materialer: Evt. papir og blyanter.

Sted: 

Andre navne fra øvelsen: Fællesnævneren.