KAMPLEG

KLAPPE RØV

Klappe røv

Deltagerne stiller sig to og to og tager fat i makkerens højre hånd med højre hånd. Det gælder nu om at klappe den anden bagi uden selv at blive ramt.

Deltagerne stiller sig to og to og tager fat i makkerens højre hånd med højre hånd. Det gælder nu om at

klappe den anden bagi uden selv at blive ramt.

Lav en lille konkurrence med de simple regler.

Materialer: Ingen

 

Alternativ: Klappekamp

To deltagere står overfor hinanden og skal forsøge at komme til at klappe deres modstander bag på

låret. Samtidig skal deltagerne selv undgå at blive ramt. I denne version holder deltagerne ikke hinanden

i hånden.

Materialer: Ingen

Deltagerantal: 2

Materialer: 

Sted: Ude og inde. Lav evt. en cirkel på 2.5m som kamparena.