Naturlege

Myretuen

Myretuen

Hvilket hold kan lave den største myretue af blade?

Deltagerne deles i hold af 4- 7 personer.
Hvert hold får fem minutter til at samle sig en myretue.
Myretuen skal laves så stor og flot som muligt.
Myretuen laves af blade så legen leges bedst i en løvskov.
Efter 5 minutter, hvor holdene har bygget deres myretuer, erklære myretuerne krig.
Det gælder for myretuerne at plyndre de andre myretuer og hente materialer/blade fra deres myretuer over på sit holds myretue.
Det enkelte hold må ikke forhindre at deres myretue bliver plyndret. de må blot forhindre den i at forsvinde ved at stjæle mere materiale/blade fra de andres myretuer end der bliver stjålet fra deres.
Holdene går ud af legen hvis de mister deres myretuer helt.
Hvilket hold har den største myretue efter ti minutter

Materialer: Ingen (løvskov med mange blade)

Myretuen - Alternative regler

Reglerne er ligesom "Myretuen" men med den tilføjelse at, hvis et hold mister sin myretue kan de "hjemløse" myrer fanges af myrerne fra de stadigt eksisterende myretuer, så de er med i legen igen.
De "hjemløse" myrer stiller sig hvor deres gamle myretue lå og venter på at blive indfanget af en af myrerne fra de eksisterende myretuer.
En myre fra en eksisterende myretue, kan kun indfange en hjemløs myre.
Myretuen skal derfor også arbejde sammen om at indfange de hjemløse myrer.
De hjemløse myrer føres hen til deres ny myretue før de må begynde at hjælpe med at erobre de andres myretuer.

Materialer: Ingen(en løvskov med mange blade)

Deltagerantal: Minimum 2 hold med 4 - 7 deltagere på.

Materialer: Naturmaterialer

Sted: I Naturen 

Husk at behandle naturen med respekt under legen.