Tillid

Hold min balance

Der hænges en række liner ud som krydser hinanden. Som et slags edderkoppenet, der hænger vandret over jorden. Deltagerne skal komme hen over nettet ved at gå på linerne. De skal hjælpe hinanden som gruppe og hjælpe hinanden med at holde balancen.

Et andet alternativ er at hænge to liner op mellem to træer. Den ene line hænges op en meter over jorden. Den anden line hænges op parallelt lige over den anden i minimum 4 meters højde. Deltagerne skal nu to og to gå på line. Holdet får et lille reb, som de skal kaste op over den øverste line hver deltager får hver en ende af dette tov at holde i. Deltagerne skal nu gå over linen ved at holde balancen ved hjælp af tovet og hinanden.

Deltagerantal: Minimum 2

Materialer: Flere stykker kraftigt tovværk på 8 - 10m. Sikkerhedsudstyr efter forholdene.

Sted: Ude. Et stykke skov er velegnet. Hvis i bruger levende træer til forankring af linerne, så husk at beskytte stammerne mod slidmærker fra linerne.

Andre navne fra øvelsen: