NAVNELEG

ZIP ZAP

Zip, Zap

Navneleg, hvor man skal være

hurtig.

Deltagerne danner en cirkel med en legeleder i centrum.

Når legelederen peger på en i cirklen og siger "zip!" skal personen giver navnet på personen, der på hans

højre for sig, før lederen tæller til ti. Hvis legelederen siger "zap!" skal deltageren sige navnet på

personen, der på hans venstre side. Hvis deltageren giver det forkerte navn eller er for langsomt, udgår

personen af legen eller bliver ny legeleder.

Hvis personerne i kredsen kender hinanden godt, tælles der ikke til ti, men to.

Alternativt skal være at personen som bliver peget på blot, skal sig navnet hurtigere end legelederen.

legelederen skal blot sige et aftalt ord før han siger navnet, så den udpegede har en ærlig chance

Eksempelvis: "Fodbold" og derefter navnet på personen.

Deltagerantal: 12 - 36

Materialer:

Sted:  

Andre navne for legen: