KAMPLEG

GRÆNSEKAMP

Grænsekamp

To hold kæmper om at trække modstanderholdets deltagere ind på deres egen banehalvdel.

Deltagerne danner to hold.

Der kan laves en bane på 6*3 meter.

Banen deles på midten, så hver banehalvdel er 1.5 meter dyb og midterlinjen er 6 meter lang.

Holdene har base på hver sin side af en midterlinje. Holdene bestemmer selv hvor tæt de står på linjen,

men legen er mest underholdende, hvis alle befinder sig så tæt på linjen som muligt. Legen går ud på at

trække modstanderne over midterlinjen og over på egen halvdel så de ikke har kontakt med egen

banehalvdel længere. Lykkedes det at trække en deltager fra det andet hold over midterlinjen, så skifter

deltageren hold. Det er forbudt at overtræde men det kan være tilladt at lave en kæde, hvor kun nogle

deltagere behøver at blive ovre på deres egen halvdel. Men brudes kæden går de deltagere der ikke

længere kontakt med egen banehalvdel til det modsatte hold.

Et hold vinder, når det har erobret alle deltagere fra modstandernes hold.

Deltagerantal: To hold bestående af 8 - 16 deltagere.

Materialer: Afmærkning til bane.

Sted: Ude. på en græsplæne hvor banen er mærket op.