Orientering

Kompasrosedomino

Spillet spilles med 2 til 5 spillere.

Det gælder om at få 100 point.

Brikkerne placeres på bordpladen med billedsiden/kompassiden nedad.

Hver deltager tager 9 brikker. Resten af brikkerne lægges til side.

Målet med spillet er at få lagt alle sine brikker først.

Brikkerne er oktagoner eller ottekantede. Hver brik skal illustrere et kompas med 8 hovedretninger.

Hver brik har 1 til 4 hovedretninger som er fremhævet. Disse hovedretninger er aktive og kan spilles!

De Aktive verdenshjørner på brikkerne er markeret med rødt. To brikker kan lægges mod hinanden, hvis de har to aktive modsatrettede hovedretninger eksempelvis Øst og Og vest

Brikkerne må ikke lægges, så de overlapper hinanden. Man skal kunne se hele brikker, når de ligger på bordpladen.

Deltagerne lægger en brik efter tur.

Deltageren med fleste brikker med retningen nord, der er aktive, starter spillet. Hvis flere har samme antal brikker med aktive Nord, så afgøres det med antallet af disses brikker med flest aktive Syd.  

Spillet startes med at Starteren lægges centralt på bordpladen. Starteren har alle verdenshjørner aktive.

Hvis der ikke spilles med starteren, så lægges den første brik ligeledes, så verdenshjørnerne på denne brik stemmer overens med verdenshjørnerne i virkeligheden.

Der spilles til at den første deltager har lagt alle sine brikker.

Hvis en deltager ikke kan lægge en brik, så springes deltageren over. Kan den pågældende deltager ikke lægge en brik to runder i træk, så har deltageren ikke flere forsøg til at lægge brikker, men må vente til at en anden deltager har vundet spillet.

Lægger en deltager en brik, således at to af brikkens verdenshjørner passer med to andre brikkers verdenshjørner, så må denne deltager vælge mellem to valgmuligheder. 1 at lægge en ekstra brik, eller 2 at de øvrige deltagere skal tage en ekstra brik op.

Point

Når en deltager har lagt alle sine brikker, så er spillerunden forbi. De andre deltagere tæller deres point.

Antallet af aktive verdenshjørner på spillernes brikker er deres point. Disse point gives til vinderen af spillerunden. Når en spiller har rundet 100 point, så har vedkommende vundet spilet.

Deltagerantal: 2 - 5 

Materialer: Spillebrikker.

papir og blyant

Sted:

Andre navne for aktiviteten: