Tegnekims

+ Tegn kollektivt en tegning?

Der tegnes en stor tegning på et A1-papir. Papiret hænges op så det kan se af deltagerne. Alle ser på og der tales om billedets detaljer.
Tegningen kan eventuelt forestille en mand.

Tegningen skal helst ikke hænges højere end at alle deltagere kan nå at tegne på hele arket.
"Lone" går udenfor (eller vender ryggen til tegningen) mens "Grit" går op til tegningen og tilføjer en detalje på tegningen:
(ansigtstræk, hår, hat, tøj, sko, stok etc.).
"Lone" kaldes tilbage i lokalet og skal finde ud af, hvilke tilføjelser, der er gjort på tegningen.
Ved et Rigtigt svar:
Grit går på plads og vælger en ny ("Tina"), som sendes udenfor. "Lone" tilføjer en ny detalje. "Tina" kommer tilbage og skal opdage det tilføjede osv.
(2) Forkert svar:
"Lone" går på plads og vælger en ny "Brian", som sendes udenfor. "Grit" tegner ny detalje igen. "Brian" kommer tilbage og skal opdage det tilføjede osv.

Opgaven bliver sværere og sværere, og de mindste (svageste) børn kan have behov hjælp, både med at finde på, og med at opdage de nye detaljer.
Det er en leg, som træner koncentration og iagttagelsesevne.
Den kan bruges som pause-leg mellem to aktiviteter.
Forslag til tegning:
Mand/ dame/hus/tog/skib/ (fantasi-) dyr.
Eller en tegning, der kan være aktuel for selskabet: Kroppen/årstidsbillede/erhverv os v.
Når tegningen begynder at blive for uoverskuelig, kan man begynde forfra på en ny tegning.

Materialer:

Et stort stykke papir. Blyanter og farver.

Deltagerantal:

2 til 6

Sted:

Inde.