KAMPLEG

NÆVEN UD AF RINGEN

Næven ud af ringen:

Træk eller skub din modstanders

hold ud af ringen.

Deltagerne ligger sig to over for hinanden på maven.

De to deltagere holder hinanden i den en hånd.

Hænderne holdes indenfor en afmærket ring på gulvet, som er mellem dem. Ringen er ca. 50 cm i

diameter.

De skal nu prøve at skubbe / trække hinandens hånd ud af ringen.

Lav en konkurrence mellem alle deltagere. Der kan laves bedst ud af tre.

Deltagerantal: 2

Materialer: En cirkel på ca. 50cm i diameter.

Sted: Ude og inde

Andre navne for legen:

Hånden ud af ringen