KNOBLEG

Knudret knuddermor

Knudret kluddermor er inspireret af legen kluddermor, hvor det gælder om at vikle deltagerne fri (se legen kluddermor)

Der skal bruges et langt reb. På rebet bindes der en almindelig knude for hver deltager. Der skal være mellem en og to meter mellem hver knude. Deltagerne skal nu samle rebet op. Hver deltager skal tage fat i en knude med venstre hånd. Deltagerne skal ligeledes tage fat i rebet med højre hånd. Det er underordnet om de står på venstre eller højre side af tovet. Det er ligeledes underordnet, hvor langt fra knuden de tager fat med deres højre hånd. Når alle har fat med begge hænder, så skal alle slippe med venstre hånd. De får nu at vide at de på intet tidspunkt må slippe rebet med deres højre hånd. Opgaven lyder nu på at de skal løse alle knuderne på rebet. Opgaven er løst når alle knuder er bundet op.

Regler:

- Der bindes en almindelig knude for hver deltager på rebet.

- Rebets længde afgøres af antal af deltagere. Ca. 1-2meter reb pr deltager.

- Deltagerne må selv vælge om de står på den ene eller anden side af tovet.

- Hver deltager holder fast med en hånd mellem to af knuderne på rebet.

- De to yderste deltagere, i begge ender af rebet, må dog stå mellem tampen i deres ende og deres knude.

- Når deltagerne først har fat i rebet, så må de ikke slippe det.

- Deltagerne må godt bruge deres frie hånd til at løse knuderne med.

- Opgaven er løst når alle knuderne er løst op.

Alternativ: 

Som alternativ kan opgaven løses modsat. Det er specielt velegnet til de ældre børn. Deltagerne stilles nu fordelt langs et reb med ca. 1-2meters mellemrum. Opgaven er nu at de skal binde en enkelt knude mellem hver deltager.  

Deltagerantal: 6 - 12

Materialer: Et langt reb 

Sted: 

Andre navne for legen: