Leg som starter i en rundkreds

Nabokrig

Nabokrig

Kan du lide dine naboer, hvis

ikke så skal der skiftes hjem.

Men pas på du risikerer at miste

dit nye hjem.

Deltagerne stiller sig i en rundkreds i hvert sin hulahopring eller på en udfoldet avis. Det er deltagernes

hjem

En er joker og stiller sig i midten af kredsen uden et hjem.

Jokeren spørger nu en person i kredsen: ”Kan du lide din nabo?”.

Svare denne person: ”nej”, skal den adspurgtes naboer på begge sider bytte plads med deres naboer så

den adspurgte nu får to nye naboer.

Samtidig skal Jokeren forsøge at komme først i en af de nu (midlertidigt) frie tøndebånd/hjem.

svarer den adspurgte: ”ja”, skal vedkomne tilføje: ”Men jeg kan ikke lide dem med….. (hvide sokker/ sort

hår/ brune øjne/ over 12 år eller lignende.)”. De deltagere, der passer til beskrivelsen, skal nu skifte hjem,

og Jokeren skal forsøge at tage en af de ledige pladser som opstår idet disse deltagere bytter plads. Den,

der ikke når at få et nyt hvem, er den (ny) Joker

Jokeren må ikke stå tættere på den adspurgtes hjem end afstanden mellem de to personer der skal

bytte hjem – det vil evt. sige at Jokeren skal blive stående i midten af rundkredsen afhængigt af

deltagerantallet. Således burde chancen være lige stor for alle.

Deltagerantal: 12 -36

Materialer: Hulahopringe,

snor eller en

udfoldet avis til at

markere deltagernes "hjem"

med.

Sted:

Andre navne for legen: