NAVNELEG

NAVN OG BEVÆGELSE

Navn og bevægelse

Præsenter dig med en

bevægelse!

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

En deltager starter ved at præsentere sig, ved at sige sit navn og for derefter laver derefter en karikeret

bevægelse. Derefter siger den næste i cirklen navnet på den(de) forrige og laver deres bevægelsen, i

rækkefølge, på dem der har præsenteret sig for at afslutte med sig selv og laver en ny bevægelse. Den

næste i cirklen gør det samme osv. Forestil dig en samling af organisme, som imitere hinanden og

bevæger sig samtidigt. Lad alle deltagere

bevæge sig samtidigt, når deltagernes navne nævnes og deres bevægelser vises.

Legen slutter når man har nået hele cirklen rundt. 

Deltagerantal: Højst 20

Materialer:

 

Sted:  

Andre navne for legen: