Samarbejde

Papir collage

Deltagerne deles ind i hold på 4 til 7 personer.

Hver deltager får et ark papir i hver sin farve.
Holdet får ligeledes udleveret limstifter og et stort ark karton.
Holdet skal nu lave en farvekollage over et bestemt tema. Holdet skal løse opgaven uden at tale sammen, og hver deltager må kun bruge sit ark farvet papir. Alle farver skal bruges.

Samarbejdsøvelsen kan bruges til at diskutere værdien af at planlægge!

Øvelsen kan faciliteres således:

-Start med at annoncere, at fra nu af må ingen tale sammen.

-Forklar opgaven!

-Lad opgaven kører i 5 minutter. Se derefter deltagernes resultat af holdets samarbejde. Der må stadigt ikke tales sammen.

-Genstart opgaven med nyt karton og farvet papir, men nu har holdet et minut til at planlægge deres opgave inden de går i gang med opgaven. Brug et nyt tema! Når minuttet er gået, så skal opgaven igen udføres i tavshed.

Deltagerantal: 4 - 7

Materialer: Karton. Farvet Papir. Limstifter.

Sted: 

Andre navne for legen: