NAVNELEG

UNDERSKRIFTINDSAMLING

Underskriftsindsamling

Saml underskrifter fra personer

med specielle, fritidsinteresser,

hobbyer, talenter eller arbejde.

Deltagerne får udleveret et ark papir med 10 udsagn på. Arket er vendt med siden nedad så alle vender

deres papir samtidigt. Nu gælder det om at skaffe underskrifter. Alle deltagere skal få en underskrift ud

for hvert udsagn. udsagnene kan blandt andet lyde:

- Jeg kan synge nationalsangen

- Jeg kan binde et slagterstik

- jeg kan lave risengrød osv.

Deltagerne SKAL samle 10 forskellige underskrifter på arket, en til hvert udsagn. Ingen må skrive to

gange på samme ark. Man kan aftale at man gerne selv må skrive under på et udsagn på sit eget ark.

Når den første deltager har fået alle 10 underskrifter, undersøges påstandene. Den hurtige

underskriftsindsamler læser påstandene op, og giver spørgsmålene til dem der har skrevet under.  "Ulla.

Hvordan binder man et slagterstik?" - "Thorbjørn, syng nationalsangen." osv. Ulla, Thorbjørn og de andre,

der har skrevet under beviser, at de kan det de har skrevet under på.
 

Alternativ: Den hurtige autografjæger.

Alle deltagere får udleveret et stykke papir og en blyant. Deltagerne får nu 45 sekunder til at samle så

mange underskrifter som muligt: reglen er at man skal give sin autograf til den der spørger og man kan

ikke spørge en der er ved at give eller få en autograf.

Efter de 45 sekunder stiller deltagerne sig op i en cirkel, og den deltager der har fået fleste autografer

findes. Der er sikkert flere der har fået lige så mange autografer. Men de skal ikke bare remse deres

autografer op, de skal også sætte ansigt på. Hvem af de hurtigste kan det? Måske vinder vedkommende

der har fået færrest autografer fordi han kan huske hvem det var han fik dem af.

Deltagerantal: 12 - 36

Materialer:

Papir og blyant.

Sted:  

Andre navne for legen: