Orientering

Omvendt orientering

Tegne efter kompasretninger

Deltagerne skal tegne efter retninger og længder, der bliver dikteret for dem.

I modsætning til at deltagerne skal finde frem til en eller flere poster, som er tegnet ind på deres kort, så skal deltagerne forsøge at indtegne poste på deres kort hvor de fandt dem.

Deltagerne får udleveret et detaljerigt kort over et lille område. Deltagerne skal nu udforske området og tegne de poster ind på kortet som de finder rundt i området.

Deltagerne får at vide, hvor mange poster der er i området som skal tegnes ind på deres kort. Hver post er nummereret og deltagerne skal ligeledes skrive nummeret på posten samtidigt med de tegner posten ind på deres kort.

Som afslutning på legen så kan deltagerne forbinde posterne med en streg. Fra 1 til 2. 2 til3 osv. Det gør at der opstår en figur på kortet. figuren kan sammenlignes med lederens/tutorens kort, så er det let at se om deltagerne har fået tegnet deres poster ind korrekt.

Som en ekstra opgave, så kan holdene få til opgave at finde kompasretningerne mellem de forskellige poster og afstanden mellem dem. Hvis man vælger dette, skal holdet selvfølgelig have et kort med målestoksforhold og et kompas udleveret. 

Deltagerantal: 3 - 7

Materialer: Kort. Blyant/tusch. Lineal. Kompas. Skriveunderlag til deres kort.

Sted: I et område der er kortlagt med et orienteringsløbskort. 

Andre navne for aktiviteten: