Forskydningskode

En grov beskrivelse af en forskydningskode er, hvor du anvender to alfabeter du forskyder i forhold til hinanden. Et nyttigt værktøj til de simple forskydningskoder er et kodehjul. Man skal dog være opmærksom på med hvilket alfabet forskydningskoderne er skrevet. Er forskydningskoden skrevet med det engelske alfabet, 26 bogstaver. Det danske alfabet uden W eller Å - 28 bogstaver, eller det Danske alfabet med W, og dermed 29 bogstaver. 

Forskydningskoder

En simpel forskydningskode er, hvor der skrives to alfabeter oven over hinanden. Bruges det danske alfabet med 29 bogstaver, så har man 28 muligheder for at variere koden.

Eksempel på en forskydningskode med A til B forskydning.

Er din klartekst, altså din ikke krypterede kode eksempelvis: "Kålorm", så vil ordet krypteres til "lampsn".

Den måske mest berømte forskydningdkode er A til K koden. Eller sagt anderledes, en forskydningskode med A til K forskydning. Hvor A bliver til K!

Er din klartekst. Din ikke krypterede kode eksempelvis: "Kålorm", så vil ordet krypteres til "Ujvyøw.

 

Her er et eksempel på, hvorfor det er vigtigt at holde styr på Alfabetet, især hvis du laver koder til deltagere du ikke kender. 

Engelsk alfabet:                                      Klartekst:  Kålorm    Krypteret tekst: ujvyøj 

Dansk alfabet uden W:                         Klartekst:  Kålorm    Krypteret tekst: Ujvzåx

Dansk alfabet med 29 bogstaver:     Klartekst:  Kålorm    Krypteret tekst: ujvyøw

Varierende Forskydningskoder

Skal kodehjulet virkelig snurre? Så kan der laves en kode, hvor du variere forskydningen bogstav for bogstav.

Et bogatav skrives således:  A - K - U. De første to bogstaver. A - K fortæller dig at der er brugt en A til K forskydning. Det 3 Bogstav U Er Det krypterede bogstav som skal løses med den førnævnte forskydning.

Rent grafisk kan koden se ud på flere måder:  A - K  -U         Eller A - K                                                                                                                                                                                                                                                                   U                                                                                                                          

Spejd-koden

Spejdkoden er en forskydningskode med nøgleord. Denne kode bliver oftest brugt af spejdere. Derfor navnet og det oplagte nøgleord. Nøgleordet til denne kode kan nemt være et andet ord end spejd. Nøgleordet må dog kun indeholde det samme bogstav en gang. Bemærk at til denne kode, så bruges det danske alfabet uden w, med 28 bogstaver.

Har man det rigtige nøgleord så laver man nøglen til koden således. Start med at skrive nøgleordet. Derefter skriver man resten af alfabetet i to rækker oven over hinanden. Nøgleordet skrives i øverste række. Der bliver således 14 bogstaver i hver række.

A- K kode

Atbash koden

En anden klassisk forskydningskode med historiske hebræiske rødder, er Atbash koden.

Her skriver man to alfabeter over hinanden. Det ene skrives bagfra. Med henholdsvis det Engelske og Danske alfabet ser Atbash koden således ud: Koden bruges som en klassisk A-K Kode. 

Atbash koden