Naturlege

Stor, Større, størst

Stor, større, størst!

Find det samme naturmateriale i forskellige størrelser!

Deltagerne eller holdene skal finde mellem 5 og 20 blade. Holdene skal lægge deres blade op på række, med det mindste først og det største til sidst.

Der kan anvendes forskellige regler for hvordan de skal finde og lægge deres blade op på række!

-Deltagerne/holdet må kun plukke et blad ad gangen. Holdene skal begynde med at plukke det mindste blad til deres samling først. Derefter et større, og derefter et større osv. Bladene skal løbende lægges i rækkefølge, så de umiddelbart kan holdes op mod ny blade. Deltagerne skal derved selv vurdere om det ny blad de plukker er større. Er bladet ikke større, skal de forsøge igen, med at plukke et nyt.

Der kan leges med at det hold der plukker flest blade der fortløbende bliver større og større har vundet. 

-Deltagerne kan også finde forskellige blade fra forskellige træer.

- Evt. Blade der skal komme fra samme træ eller busk, men skal varierer i farven.

Deltagerantal: 3 - 36

Materialer: Blade fra buske eller træer.

Sted: I Naturen 

Husk at behandle naturen med respekt under legen.