Følekims

Røret - Taktilsans - Mærke - Reflekser

Med følesansen registrerer vi tryk, berøring, varme, kulde og vibrationer. Følesansen kan deles i to: Den undersøgende følesans, som analyserer, hvad vi rører og bliver berørt af. Den anden er den beskyttende følesans, som omhandler reflekserne. Man kan føle med hele kroppen, men der sidder ikke lige mange føle-receptorer over hele kroppen. Legene med følesansen gælder ofte om at genkende former og at kunne "se med fingrene".

En række ting lægges i en pose. Deltagerne skal nu forsøge at mærke sig frem til, hvad der gemmer sig i posen.

Deltagerantal: 3 - 6

En række ting lægges i en pose. Deltagerne får nu luffer eller boksehandsker på og skal mærke, hvad der er i posen.

Deltagerantal: 3 - 6

Føl med maven foden eller numsen!

Deltagerantal: 3 - 6

Udfordre deltagerne ved at lade dem føle sig frem til, hvad der gemmer sig i klamme væsker!

Deltagerantal: 3 - 6

Klassisk følekims, hvor deltagerne kommer lidt tættere på naturen.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal føle sig frem til, hvor mange penge der ligger foran dem! 

Deltagerantal: 3 - 9

Klassisk kimsleg, hvor deltagerne skal finde deres citron!

Deltagerantal: 12 - 36

Deltagerne skal føle de små nuancer! 

Deltagerantal: 3 - 9

Spil, hvor deltagerne skal føle sig frem til par af brikker, der føles ens!

Deltagerantal: 3 - 5

Deltagerne skal føle dig frem til forandringer!

Deltagerantal: 3 - 5

Det kan være oplagt at kombinerer forskellige kimslege, for at skabe nye aktiviteter, når der arbejdes med kimslege.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skla føle om de har fået en hånd lagt på skuldrene!

Deltagerantal: 12 - 36

Deltagerne skal samle underskrifter fra de andre deltagere.

Deltagerantal: 12 - 36

Deltagerne skal forme en lignende figur, som de har set med fingrene!

Deltagerantal: 3 - 9

Følekassen er et hjælpemiddet til at facilitere kimslege.

Deltagerantal: 

Deltagerne skal føle sig frem til ting som de ikke kender! en dela f kimslegen er at de skal beskrive hvad de føler sig frem til!

Deltagerantal: 3 - 6

Deltagerne skal sende en kode til hinanden.

Deltagerantal: 3 - 9

Deltagerne skal lægge et puslespil. brikkernes sider er belagt med Materialer der føles forskelligt.

Deltagerantal: 12 - 36