Leg som starter i en rundkreds

Tørklædetagfat

Tørklædetagfat

Spejderne har altid deres

tørklæde lige ved hånden, så

hvorfor ikke bruge det til en leg.

Denne leg har flere lighedspunkter med bankebøf. Deltagerne stiller sig i en cirkel med spredte ben. En

deltager er udenfor cirklen. Han har et tørklæde i hænderne. Personen med halstørklædet skal nu gå

rundt om cirklen og pludselig kaste tørklædet ind i cirklen, gennem en af de andre deltageres spredte

ben. Personen som har fået kastet tørklædet mellem benene skal nu samle det op og løb modsat vej

rundt i cirklen af kasteren. Det gælder nu for de to at forsøge først komme tilbage til det hul

vedkommende stod i i cirklen efterlod.

Som udvikling af legen kan personen, som samler halstørklædet op forsøge at kaste tørklædet igennem

en af de andre deltageres ben inden de springer en halv omgang omkring sig selv og lander igen på

spredte ben. Hvis det lykkes, undgår kasteren at skulle løbe rundt i cirklen og det er nu personen i

cirklen, som ikke var hurtig nok til at hoppe som skal gå rundt om cirklen med tørklædet.

Der bliver således flere lege i legen og flere er aktive på samme tid.

Deltagerantal: 10 - 36

Materialer:

Et tørklæde. Bind et par knuder på det, så er det lettere at kaste med.

Sted:

Andre navne for legen: