Stikbold

Eller dødbold

Stikbold

Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.

Klassisk stikbold er et simpelt boldspil.

Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.

Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden.

Hvis bolden gribes af en inden den har været i jorden, dør kasteren.

Hvem overlever?

Der findes mange variationer af dette simple boldspil.

Stikbold 2

Deltagerne spiller på et afgrænset område.

Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.

Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden.

Hvis bolden gribes inden den har været i jorden, dør kasteren.

Når en person dør bliver de personer han har dræbt levende igen. legen slutter med at en´ har dræbt alle.

Materialer: en bold

Stikbold 3 "stop"

Deltagerne spiller på et afgrænset område.
Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.
Den deltager der får bolden og råber: "Stop" Alle stoppe op på stedet, de må ikke flytte sig fra stedet. De må dog gerne hoppe eller dukke sig for at undvige bolden. Den der har bolden, forsøger nu at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager uden at have ramt jorden først, er personen død. Personen går ud til siden, men bliver levende igen, når den der skød ham bliver skudt. Hvis man griber en bold, der ikke har ramt jorden først, er den der skyder død. Når bolden er skudt, må alle bevæge sig igen og forsøge at få fat i den.
Materialer: en bold

Stikbold 3 "op ad en mur"

Der spilles op af en mur.

En er kaster og skal forsøge at ramme de andre, der står op ad muren. Bliver de ramt skal de gå ud til siden.

Bliver kasteren grebet ud af en langs muren skal kasteren og ham der greb bytte plads.

Materialer: en bold

Evighedsstikbold

Der spilles på et afgrænset område.

Bliver man ramt, sætter man sig ned.

Fanger man en bold når man er død, gælder det om at befri så mange af de døde som muligt ved at kaste bolden til en anden død.

Man er selv befriet når man har kastet bolden til en anden død og vedkomne har modtaget den. Hvis man er den eneste død, skal man give bolden op da man ikke kan befri sig selv. De levende skal forhindre ar de døde befrier hinanden.

Har bolden været i jorden inden den rammer en anden er vedkomne ikke død.

Har man bolden må man ikke bevæge sig og man kan ikke gribe bolden så kasteren dør.

De levende må gerne spille sammen blot man husker at bolden skal være i jorden først. Derved kan to dræbe de andre men må til sidst dræbe hinanden.

Materialer: bold

Bombebold

Legen leges på et afgrænset område og spilles som stikbold. Men hver gang man bliver ramt, skal man holde en hånd på det sted man bliver ramt. Når man er blevet ramt to gange, er man bombeføde. Man kan ikke kaste bolden og man dør endeligt når man bliver ramt den tredje gang. Man kan ikke gribe de andre ud. Bolden må ikke havde været i jorden inden man rammer de andre.

Materiale: bold

Bombebold/krøblingebold

Legen leges på et afgrænset område og spilles som stikbold. Bolden gives op og alle deltagere skal forsøge at få den først. Den der får bolden råber: "Stop" Alle skal nu stoppe og må ikke forlade stedet. De mågerne undviger ved at dukke sig eller hoppe eller forsøge at gribe. Den der har bolden, forsøger nu at ramme én af de andre. Bliver man ramt første gang, må ikke længere løbe, men kun gå. Anden gang skal man ned på knæ Tredje gang, kravle. Fjerde gang, man er død.
Materiale: bold

Ensidig stikbold

Der dannes en rundkreds af de hold, der deltager i legen. Et hold stiller sig i midten af cirklen. Der udleveres en eller flere bolde til personerne ude i cirklen. Det gælder nu om for de personer, der danner kredsen at stikke holdet i midten, så hurtigt som muligt. Når en fra patruljen i midten er truffet, går han ud af legen. Ingen må stikke med bolden medmindre han står på sin plads i kredsen.

Alle holdene skal ind i cirklen efter tur.

Det hold der har stået i cirklen længst tid har vundet.

Materialer: en eller flere bolde.

Ensidig stikbold 2

Der dannes en rundkreds af de hold, der deltager i legen. Et hold stiller sig i midten af cirklen. Der udleveres en bold til personerne ude i cirklen. Det gælder nu om for de personer, der danner kredsen at stikke den bagerste mand i den kæde som holdet i midten danner, så hurtigt som muligt. Når bagerste mand truffet skiftes der hold. Ingen må stikke med bolden medmindre han står på sin plads i kredsen.

Alle holdene skal ind i cirklen efter tur.

Det hold der har stået i cirklen længst tid har vundet.

Holdet i midten danner en kæde ved at holde hinanden på hofterne så kun forreste mand har armene fri. Der må selvfølgelig ikke kastes efter hovederne.

Deltagerantal:

5 til 50

Materialer:

En bold.

Sted:

Ude. På en afgrænset bane.

Download:

-