Limpotter

Limpotter

Heksen har sat fælder ud for dem hun forsøger at fange.

En deltager er "heksen" og har sat "limpotter" fyldt med lim rundt i sin have. Heksen skal fange de andre deltagere. Når heksen har fanget en, så anbringer Heksen denne deltager i en af sine limpotterne.
Limpotter kan være hulahopringe eller lignende cirkler på jorden.
Der vælges til heks, og hun skal nu fange de andre børn og placere
dem i limpotterne.
De andre frie børn skal samarbejde og befri de tilfangetagne børn. Det gøres ved, at en fri deltager klapper en fanget, deltager tre gange i hænderne og sige: ”en, to, tre, du er fri!” Men de må passe på ikke selv at blive taget til fange enten af heksen eller ved at komme til at træde ind i limpotten.
Kommer de frie børn ved et uheld til at træde i en limepotte når de bliver jagtet af heksen, så bliver de automatisk taget til fange og skal blive i potten og vente på en befrier. De fri deltagere er også fanget hvis de hopper hen over en limpotte.
Heksen kan naturligvis træde ind og ud af sine limpotter som hun vil.

Tip: Mange ”limpotter” gør det let for heksen.
God afstand imellem limpotterne gør, at børnene let kan løbe rundt.
Mange limpotter med lidt plads imellem gør, at man må vare sig for ikke at træde i dem. Mere end én heks presser de frie deltagere, så husk tydelig markering af hvem der er hekse.
Brug tørklæder så børnene kan se, hvem de skal tage sig i agt for.
For de mindre børn er bare det at skulle løbe på banen uden at træde i ”limpotterne” en stor udfordring, her kan man vente med at introducere fangeren i form af heksen.

Deltagerantal:

5 til 25

Materialer:

Hulahop ringe.

Sted:

Ude. På et afgrænset område.

Download:

-