Orientering

Kortkendskab

Kortforståelse

Lad de yngste spejdere tegne deres eget kort. det kan give dem en bedre forståelse af hvad et kort er.

Det kan være meget abstrakt og svært at overskue et kort, hvis man aldrig har set et før.
Det er dog ingen hindring at være på kortløb for de mindste spejdere.
Derfor er det en god ide at få børnene til at fremstille et primitivt kort. Start med at lave et kort over spejdergrunden.
Vis eventuelt børnene et luftfoto så de får en bedre ide om hvad et kort er.
Efterfølgende bør der laves et løb, hvor børnene bruger deres kort.
Lav evt. nogle primitive signaturer til korttegnerne når de skal tegne kortet, så de får et kendskab til hvilke elementer et kort består af.
De signaturer i bliver enige om må gerne være unikke for jeres kort.
Lad børnene gå rundt i det område som de skal tegne.

Gem deltagernes kort og lad dem skrive deres navn på det til et senere møde, så kan i indtegne et par få poster på børnenes kort, så kan de se om de kan bruge deres kort til at finde rundt i det område de har tegnet.

Deltagerantal: 3 - 36

Materialer: Kort. papir. blyanter. linealer. tusher. Onderlag til deltagernes kort, så de kan tegne mens de udforsker det område de skal tegne et kort over.

Sted: Et velkendt område, som i tegner kortet over. Det kan være foreningens grund eller blot et rum i jeres foreningshus.