Temaet: Klemmer

Russisk klemme roulette

Spot:

Hvem har den højeste smertetærskel.

To deltagere sidder over for hinanden.
Personerne skiftes til at fast gøre en klemme et eller andet sted på sit eget ansigt.
Den der først giver op eller taber en klemme har tabt legen.

Deltagerantal: 2- 36

Materialer:  Klemmer.

Sted: