Samarbejde

Stå på bolde

Uoldet får udleveret, så der er to tennisbolde/golfbolde til hver deltager på holdet. Deltagerne skal nu som gruppe forsøge at stå på tennisboldene. Løsningen udarbejdes af deltagerne selv. Ende resultatet skal være at alle holdets deltagere står på deres tennisbolde/golfbolde på samme tid, og i minimum 7 sekunder.

Variation:

Deltagerne modtager kun en tennisbold ad gangen.

Deltagerne må ikke tale sammen.

Flere grupper konkurrerer mod hinanden. Hvem er hurtigst?

Boldene må kun håndteres med fødderne.

Underlaget er skævt, så boldene vil rulle væk.

Deltagerantal: 3 - 10

Materialer: bolde. Tennisbolde(yngre deltager) eller golfbolde(ældre deltagere)

Sted: På et hårdt underlag.

Andre navne for legen: