KNOBLEG

Trillebør

Hvert hold får udleveret en trillebør eller en sækkevogn. En fra holdet sætter sig i trillebøren sammen med 25 knobreb. Ruten må gerne være noget ujævn. Deltagerne på holdet skal skiftes til at kører i trillebøren. Holdet skal nu køres en rute på tid. For hvert nyt knob holdet har fået slået på et knobreb under turen, så får holdet en reduktion i deres tid på 5 sekunder. Hvilket hold var hurtigst på ruten?

Deltagerantal: 3 - 9

Materialer:  knobreb. Trillebør. stopur.

Sted:  

Andre navne for legen: