Leg som starter i en rundkreds

Bytte gårde

Bytte gårde.

Legen er en stoleleg, hvor

deltagerne skal bytte pladser

uden at blive taget.

Deltagerne sidder i rundkredsen på hver sin stol. Den som er "den" står i midten. Deltagerne i

kredsen skal aftale at bytte plads to og to. De må ikke tale sammen, kun blinke eller bruge fagter. Når to

ude i kredsen tror de har aftalt at bytte plads, bytter de. Personen i midten skal være hurtig, og tage en

af de tomme pladser inden de andre der er ved at bytte plade, sætter sig. Hvis der er mange par, der

bytter på samme tid, er det en god ide at holde en lille pause, så man kan se, hvem det er, der ingen stol

har. Legen slutter når alle har prøvet at være i midten, eller efter aftalt tid.
 

Bytte gårde - Alternativ 2

Bytte gårde - Alternativ Alternativt til Bytte gårde.

Personerne sidder på stole i en rundkreds.

Personen i midten får bind for øjnene.

Legen går så ud på at bytte plads så stille som muligt, så personen i midten ikke hører det. Fanger/rører

den der er den de personer der bytter plads eller finder han en tom plads er det den der blev rørt eller

har mistet sin plads der er den.

Materialer: Tørklæde.

 

Bytte gårde alternativ 2 Kompas

 

Denne leg kræver optimalt 16 personer. Men det kan gøres med mindre. Så må man undlade nogle

verdenshjørner.

Personerne sidder på stole i en rundkreds.

Personen i midten får bind for øjnene.

Legen går så ud på at bytte plads så stille som muligt, så personen i midten ikke hører det. personerne i

rundkredsen sidder i de 16 verdenshjørner. I stedet for at blinke eller pege af hinanden bliver der sagt to

verdenshjørner der skal skifte plads. Fanger/rører, den der er den, de personer, der bytter plads eller

finder han en tom plads er det den, der blev rørt eller har mistet sin plads ny fanger.

Materialer: Stole, tørklæde

 

Bytte gårde alternativ 3 knob

Deltagerne sidder i en rundkreds på nær en. Alle sidder med et knobreb. Personen inde i kredsen går

rundt og standser foran en som sidder ned. personen nævner nu et knob. Personen der sidder ned og

den der står op skal nu dyste om hvem der slår knobet hurtigst. hvis det er ham der står op skal de to

bytte plads, hvis det er ham der sidder ned skal personen i cirklen fortsætte og finde en anden og

udfordre. Legen kan leges med at man ikke må udfordre den samme og binde det samme knob to

gange i træk.

Materialer: Knobreb.

Deltagerantal: 12 - 36

Materialer: 

Stol til hver deltager. 

Sted:

Andre navne for legen: