Tillid

En forudsætning for et godt samarbejde er, at deltagerne har tillid til hinanden og føler et tilhørsforhold til de mennesker de er på hold med. Tillidsøvelserne udfordrer det enkelte holdmedlem til at have tillid til den gruppe han/hun er en del af.

Hvis man som instruktør ikke kender, eller har tillid, det hold som han/hun arbejder med, at de vil kunne løse den opgave de får stillet, så bør man som instruktør vælge nogle andre opgaver til sine deltagere. Når det handler om tillidsøvelser, så skal de altid kunne løses af det pågældende hold, så alle får en succesoplevelse.

Balance og tillidsøvelserne kræver at man har tillid til andre, da en deltager, til en vis grad, overlader sin førlighed til de andre i gruppen.

Deltagerantal: 8 - 12

En deltager skal lade sig falde bagover og lade sig gribe af sit hold.

Deltagerantal: 8 - 12

Legen handler om at turde investere, ikke penge, men arrangement i det der skal foregå, for at få og give en bedre oplevelse til det gruppearbejde man indgår i.

Deltagerantal: 3 - 36

Deltagerne skal hjælpe hinanden med at holder deres balance, mens de går på line.

Deltagerantal: Minimum 2

En deltager skal lade sig falde bagover og lade sig gribe af sit hold.

Deltagerantal: 8 - 12

Lad dit hold holde dig oppe mens du klatrer i mørke.

Deltagerantal: Minimum 5

Højdeskræk er en øvelse, hvor man snyder deltageren til at tro at de står på en høj afsats, skal tage et langt skridt ud i "intetheden”, lade sig falde ned og at nogle griber dem.

Deltagerantal: 3 - 7

Løb en tur med bind for øjnene, kun guidet af en makker.

Deltagerantal: 4 - 36

Tag bind for øjnene. løb direkte mod en mur, håb på at dine holdkammerater stopper dig før du slår hovedet.

Deltagerantal: 4 - 36

Deltagerne skal stille sig i en cirkel og læne sig ind i cirklen og op af hinanden. Deltagerne i cirklen skal holde balancen for hinanden.

Deltagerantal: 3 - 9

Holdet skal på skift forcere en stige deltagerne holder for hianden.

Deltagerantal: Minimum 5

Deltagerne skal parvis læne sig op ad hinanden, mens der gradvis bliver længere og længere afstand imellem dem.

Deltagerantal: Minimum 2

Deltagerne skal gå planken ud. De skal vise at de har mod til at tage hoppet med bind for øjnene.

Deltagerantal: 3 - 9

En deltager skal føre de andre deltagere på holdet, som har bind for øjnene, gennem en forhindringsbane.

Deltagerantal: 3 - 7

Deltagerne skal bruge hinanden som menneskeligt klatrestativ.

Deltagerantal: 3 - 9

At få overskredet sin intimgrænse af andre og tilmed personer af det modsatte køn - det kræver tillid! [Urkie Jurkie] er en leg hvor denne tillid kommer på en prøve.

Deltagerantal: 5 - 8

Deltagerne skal holde balancen for hinanden.

Deltagerantal: 4 - 10