Icebreakers

Hulahopringen

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Alle holder hinanden i hænderne.
Et par der holder hinanden, slipper kort taget, og den ene stikker hånden igennem en hulahopring, for igen at holde hinanden i hånden.
Det er nu cirklens/deltagernes opgave at alle skal igennem hulahopringen uden at der er nogle i cirklen der slipper sidemanden undervejs.
 
Lav øvelsen to gange og se om I kan forbedre jeres tid.

Deltagerantal: 3 - 15

Materialer: En hulahopring.

Sted: