NAVNELEG

GODDAG

Goddag!

Hils på de andre. Byt navn!

Find dit navn igen! Simpelt nok.

Alle deltagerne går rundt mellem hinanden.

Deltagerne skal nu hilse, ved at give hånd, på dem man møder ved at man starter med at præsentere sig

med sit eget navn.

F.eks. møder Bo, Ib. Bo og Ib hilser nu på hinanden med deres navne, men idet de gør det, så bytter de

nu navn så Ib hedder Bo og omvende.

legen fortsætter ved at Ib som nu hedder Bo hilser på Irene. De bytter ligeledes navn så Irene nu hedder

Bo, og Bo, Irene. Man må ikke hilse på den samme to gange i træk. legen slutter når man har fået sit eget

navn igen.

Det lyder og er simpelt men kræver en stor del koncentration for ikke løbe vildt i navnene. 

Deltagerantal: 10 - 36

Materialer:

Sted:  

Andre navne for legen:

"Bytte-navn-leg"

"Kængurunavn"