Temaet kroppen

Kender du din krop? Kroppen kan til tider være en spøjs indretning. Prøv at lave små forskellige øvelser, hvor du snyder eller manipulere med din krop med simple virkemidler.

Deltagerne stilles over for flere kropumulige udfordringer. Vær opmærksom på at ikke alle opnår samme effekt af øvelserne. Hvis man står og kigger på at andre laver øvelserne, så er ens hjernen sådan indrettet at den reflekterer over hvad den ser, og ikke altid vil lade sig snyde, når man selv prøver øvelsen.

Magnetiske blyanter

Tag en blyant i hver hånd pres de flade ender på blyanterne hårdt sammen i ca. 30 sekunder. Træk dem nu langsomt fra hinanden. Blyanterne vil nu et kort øjeblik føles magnetisk tiltrukket af hinanden.

Hvorfor. De muskler du brugte til at presse med arbejder stadigt og det vil syntes for dig, at blyanterne er magnetiske. I virkeligheden er det dine muskler der arbejder.

Materialer: Blyanter

Bliv siddende

En deltager sætter sig ned på en stol. Personen holder ryggen ret og Folder sine hænder over kryds på brystet, så personens højre hånd hviler på venstre skulder og vedkommendes venstre hånd hviler på højre skulder. Pladser nu en finger i panden på vedkommende og tryk meget let. Bed personen rejse sig op, uden at flytte hænderne. Det vil være umuligt for vedkommende.

Hvorfor: personen vil komme ud af balance og kroppen vil hindre vedkommende i at rejse sig for at undgå at personen vælter.

Materialer: En stol.

Bliv siddende v2

Sæt dig yderst på en stol, med fødderne fladt på gulvet, et lille stykke foran stolen. knæene bøjes i 90 grader og ryggen holdes ret. Forsøg nu at rejse dig uden at tage ”tilløb - ved at rokke overkroppen frem og tilbage” eller flytte på fødderne.

Hvorfor. Deltageren skal kæmpe mod sin egen kropsvægt idet kroppen er ude af balance så snart men forsøger at rejse sig. 

Materialer: Stol, hvor du kan nå jorden med flade fødder.

Svævende arme

En person stiller sig i en døråbning. Armene hænger ned langs siden. press nu begge håndrygge ud mod dørkarmene. Personen bliver ved med at presse ud af med armene i ca. 30 sekunder. Efter 3o sekunder går de et skridt frem af og slapper af i armene. Armene vil nu på magisk vis løfte sig ud til siden.

Hvorfor: Musklerne i kroppen arbejder. Og mens man stod i døren og pressede, så overstimulerede man musklerne. De vil i et kort øjeblik arbejde idet man træder et skridt frem i døråbningen, hvilket vil få ens arme til at ”svæve” 

Materialer: En døråbning eller en væg

Varm, Koldt, Koldt og varmt.

4 Varmt, koldt, koldt og varmt

Hav tre baljer med vand klar. I den ene balje skal der være varmt vand, over 30grader. I en balje skal der være (is)vand. I den tredje balje skal der være koldt vand ca. 10grader. Deltagerne skal ikke have af vide hvilken temperatur vandet har. De skal blot svare på om det vand de dypper hånden i er varmt eller koldt. Personen skal nu dyppe sin hånd i det varme vand. Personen vil selvfølgelig svare, at vandet er varmt. Personen skal nu dyppe den samme hånd i isvandet. Personen vil selvfølgelig sige at vandet er forfærdeligt koldt pga. den store temperaturforskel. Personen skal nu tage samme hånd og dyppe den i det 10 grader kolde vand. Personen vil nu sige at dette vand er varmt, fordi hånden lige har været i isvand. Personen skal nu tage sin anden hånd og placere i samme balje med det ti grader kolde vand og vil nu opleve at have en hånd som føles varm og en hånd som føles kold, selvom det er i det samme vand.

Øvelsen med vandet kan med fordele laves på en hike. Hvor deltagerne dypper deres fødder. Det virker utroligt forfriskende.

Hvorfor: Du er i stand til at føje forskellige temperaturer, forskellige steder på kroppen, på samme tid. Det er smart i forhold til dine reflekser. Hvis du evt. placere din hånd på noget varmt. Din krop vil dog i nogen tilfælde referere sine sanseindtryk i forhold til det de lige har oplevet. Det kan give modsatrettede oplevelser af hvad der er varmt og koldt, som i dette tilfælde med dine hænder selvom de oplever det samme.

Materialer: 3 Baljer og vand i forskellige temperaturer.

Lav et sekstal

Sid på en stol. Lig dit højre underben op på venstre lår. Roter nu din højre fod, i en cirkel mod uret. Mens din fod roterer i en cirkel mod uret, så skal du, gentagende gange, tegne et stort sekstal med højre hånd i luften. Mens du ”tegner sekstallet, så vil den fod begynde at rotere den anden vej.

Hvorfor: Din hjerne modtager for mange modsatrettede signaler, og din fod vil begynde at rotere som din hånd, med uret, idet du tegner sekstallet i luften.

Materialer: En stol

Tegn et ottetal.

Du kan ikke roterer benet i en cirkelbevægelse.
Sæt dig på en stol. Løft højrebenet lidt fra jorden. Roter højre ben i små cirkler mod uret. Samtidig skal du tegne ottetaller i luften med højre pegefinger.
Ret hurtigt opdager du, at du også lave ottetaller med benet!
Hvorfor:
Din hjerne skal arbejde med for mange modsatrettede informationer. Hjernen kan i visse situationer håndtere, at dine hænder arbejder med to modsatrettede bevægelser - og at benene gør det. Men hjernen kan ikke finde ud af at få din hånd og dit ben til at arbejde modsat.

Dybdeperspektiv

Tag en blyant i hver hånd. Hold blyanterne midt på med pege og tommelfinger og hold dem vandret ud for dig. Luk det ene øje og se om du kan føre enderne på blyanterne sammen. Prøv også at gøre det med begge øjne åbne.

Hvorfor: To øjne ser bedre end et – det er derfor du har to. Med kun et øje åbent, så har du næsten ingen, eller begrænset, dybdeperspektiv. Derfor kan dette lille forsøg kan være vanskeligt med kun et øje åbent. 

Materialer: Blyanter

Det dominerende øje

Du har to øjne. Men det ene er dominerende. Prøv at sigte på et fast punkt, som holdt du et skydevåben. Her kan du bruge en pind. Luk henholdsvis højre og venstre øje. Når du lukker det ene øje, så kan du se målet du sigtede på, lukker du det andet så forsvinder målet. Øjet hvor med du kan se målet er dit sigteøje og dit mest dominerende øje. Prøv at lave denne øvelse, hvor du prøver at tælle prikker med det ene øje lukket derefter det andet.

Se hvor meget forskel der er på de to øjne. Tæl prikkerne på papiret først med dit dominerende øje derefter det andet. Du vil opleve at du skal koncentrere dig ulige meget mere med dit ikke dominerende øje åbent. Opgaven bliver svære jo længere væk du står fra papiret.

Materialer: Papir med et lignende motiv! Brug to forskellige et til højre og et til venstre øje.

Det dominerende øje

Soma

Din hjerne kan snydes til at tro meget.

Prøv at sætte en person ved et bord med begge sine arme foran sig. Afskærm den ene arm således at vedkommende ikke kan de den. Lig derefter en falsk, men realistisk udseende arm på bordet i stedet for, i en vinkel, så det ser ud til at gummiarmen/den falske arm kunne være personens rigtige arm. Få nu en til at gnide en finger på både personens rigtige arm og den falske arm på samme måde, med identiske bevægelser. Personen vil nu få den underlige fornemmelse at der bliver gnedet på hans arme, selvom det i virkeligheden kun er personens ene arm og attrappen der bliver gnedet på.

Som overraskelse for forsøgspersonen, så kan man pludselig få den der gnider armen til at slå på attrap-armen hårdt. Hvordan vil forsøgspersonen reagere?

Materialer: 1 temmelig realistisk gummi/attrap hånd eller arm. Afskærmning af arme en kasse på bordet eller lignende, så personen ikke kan se sin arm. Mulighed for at sætte gummiarmen på bordet i en position, der ligner det er forsøgspersonens arm.

På engelsk hedder forsøget "The rubber hand illusion" Der ligger nogle gode videoer på Youtube. hvor du kan se mere om eksperimentet.

Næsen vokser

Sæt dig på en stol lige bag en ven. Sæt din ene pegefinger på din vens næse, som sidder med ryggen til dig, og pladser din anden pegefinger på din egen næse. Luk øjnene. Begynd nu at gnubbe forsigtigt, din egen og din vens næse med ens rolige bevægelser.  fordyb dig i legen. Efter ca. 60 sekunder vil det føles som din vens næse er din næse og den er 1 meter lang.

En måde at blive meget svimmel på!

Stil dig op med ret ryg, med samlede ben og fødderne tæt sammen. Buk dig forover, så hovedet vender "på hovedet"  og kig på dine fødder. Begynd at dreje rundt om dig selv i urets retning mens du hele tiden kigger på dine fødder. Bliv ved med ar rotere om dig selv i 20-30 sekunder. Derefter retter du dig langsomt op i startpositionen. Du vil nu opleve at du er ekstrem svimmel.

For at overkomme din svimmelhed, så sæt dig ned på hug og tag dybe indåndinger. Prøv at sammenligne med hvor svimmel du bliver hvis du bare står op og kigger lige frem mens du drejer rundt.

Hvorfor: Din balancenerve er ikke særligt velfungerende når du står op hoveder, og slet ikke når du ikke kan se og orientere dig. Man har svære ved at blive søsyg/køresyg eller svimmel, hvis ens øjne og balancenerve arbejder sammen. Det er derfor mor gerne vil have at du sidder foran og kigger ud ad vinduet, når du kører bil, hvis du har nemt til at blive køresyg.

Fødderne gennem gulvet

Læg en deltager på gulvet. vedkommende lukker øjnene. Få en ven til at løfte den liggendes strakte ben op og hold dem stille i cirka to minutter. Slappe af og tænk på noget behageligt. Sænke derefter personens fødder meget meget langsomt ned til jorden. Det lyder mærkeligt men under proscessen, så vil det føles hos den liggende som dennes ben går gennem gulvet. Personen der får sænket benene vil miste fornemmelsen af "hvor sine ben er" det føles som hvdkommendes ben går gennem gulvet.  I stedete er de sansyneligvis stadig ved at blive sænket.

Armene gennem gulvet

Øvelsen minder om "benene gennem gulvet". En deltager lægger sig ned på maven, med sine arme strækket op over hovedet, som en flyvende supermand. En Tager fat i den liggendes håndled og løft/støtter  deres overkrop i en ca. 30 graders vinkel. Hold dem i denne position i to minutter. Supermand skal have lukkede øjne. Derefter skal deltagerens overkrop langsomt og forsigtigt sænkes ned tilbage på gulvet. Deltageren som ligger på gulvet vil få følelsen af at deres krop ikke stopper idet de rører jorden og de er ved at sænke ned i jorden. Det der sker, er Hjernen har en tendens til at tro at kroppen ligger fladt på jorden, inden kroppen reelt ligger fladt på jorden. Derfor tror hjernen, at kroppen fortsætter på vej gennem gulvet.

Jeg falder

Du skal bruge en ven for dette forsøg. Læg dig på maven, luk dine øjne, stræk armene over dit hoved. Få en ven til at holde dine arme så høj fra gulvet som muligt, men således det ikke  gør ondt. Efter omkring et minut skal din ven så sænke dine arme meget langsomt. Du vil nu føle at dine arme burde havde rørt gulvet og det føles som om du falder selvom du ligger ned.

Så tæt på og aligevel, så langt væk.

Få en til at stille sig op ad en væg med strakte knæ og med hælene og numsen helt op ad muren.  Personen skal ligeledes sætte en hånd på hofterne. Der ligges nu en mønt eller seddel lige foran persones tåspids. Væddemålet går nu ud på, at hvis vedkommende kan bøje sig ned uden at bøje knæene og uden at vælte og samle pengene op, så kan han/hun beholde pengene.

Bare roligt, du får lov til at beholde dine penge medmindre personen er hyper mobil.

Jeg er stærkere i min lillefinger end du er i hele kroppen!

For at bevise dine utrolige fingerkræfter, så bruger du dine pegefinger og presser dem sammen fingerspids mod fingerspids. Den du forsøger at overbevise, skal nu tage fat i dine håndled og forsøge at trække, ikke rykke i ryk, dine fingre fra hinanden. Personen der trækker i dine håndled, vil opleve at det næsten er umuligt at trække dine fingre fra hinanden.

Hvorfor: Personen der holder sine pegefingre sammen, bruger både ryg og armmuskler, meget mere optimalt end personen der forsøger at trække fingrene fra hinanden. Derved kan en mindre person styrkemæssigt overvinde en større og stærkere person i denne leg.

Modstand er nytteløst

Til denne øvelse skal i gå sammen to og to. En stiller sig ret på gulvet med samlede ben og holder sin højre arm lige ud til sin side, vinkelret på kroppen. Den anden person skal nu, med to finger, forsøge at skubbe personens arm ned ved at trykke med to fingre på hans håndled.  Personen som står med armen ud til siden, bør nemt kunne modstå dette. Derefter laver i øvelsen igen, men nu står personen blot på en lille skammel eller med en stak bøger under den højre fod, og den venstre frit svævende i luften, så han stadig står ret. Det vil nu være nemt at presse personens arm ned til siden.

Hvorfor: Man har forskudt hele personens balancepunkt, at det er nemt at få vedkommende ud af balance, og han har ingen mulighed for at holde imod som før da han havde placeret begge ben på jorden.

Materialer: Bøger eller en skammel

Det blinde punkt

Synsfelterne fra dine øjne overlapper hinanden. Det giver dig b.la. et bedre dybdeperspektiv. Hjernen sammenholder ligeledes også synsindtrykkene fra begge øjne, hvis hjernen ikke gjorde det, så ville du have to blinde punkter i dit synsfelt, Et fra hvert øje. Din hjerne har dog en "funktion" hvor hjernen ignorere disse blinde pletter i dine øjne for at skabe et komplet synsfelt. Med denne lille leg kan du udforske de blinde punkter i dine øjne.

Lav to små mærker på en væg. mærkerne skal laves i øjenhøjde på en lige vandret linje med ca. 30 cm mellemrum. Ved at lukke det højre øje og fokusere dit syn med venstre øje på det højre kryds på vægen og bevæge dig tættere på eller længere fra vægen/mærkerne, så vil det venstre kryds pludselig forsvinde, da det vil komme ind i dit venstre øjes blinde punkt. Forøget kan ligeledes laves med højre øje åbent.

Hvorfor: Hvis du kun har et øje åbent, kan din hjerne ikke sammenholde synsindtrykkene fra begge øjne og skabe et komplet/normalt synsfelt og du vil skulle kunne leve med et blindt punkt i dit synsfelt.  

Materialer: En blyant

Det blinde punkt - Hjernen fylder ud!

Det blinde punkt - hjernen "fylder ud"

Du har et blindt punkt i hvert øje. Din hjerne vil kompensere for dette for at skabe et komplet syn b.la. ved at sammenholde synsindtrykkene fra begge øjne. Du kan lave en lille øvelse for at se bevis for dette. Øvelsen laves ligesom "Det blinde punkt", men der bruges en lidt anden figur. Hold dig for venstre øje og se på krydset med højre øje. bevæg ansigtet frem og tilbage indtil den gule cirkel forsvinder! bemærk at du nu vil se et komplet mønster af røde prikker. Det er hjernen der udfylder de mangler der må være i det synsfelt for at skabe et komplet synsfelt.

Det blinde punkt

Se dig selv i øjnene

I dit øje er der en masse små blodårer, men din hjerne har lært at kompensere for de mørke synsfelter de skaber i dit syn så du ikke kan se dem, men du kan stimulere dit syn således du vil kunne se dem.

Du skal bruge et sort karton som du laver et ca. 2 mm hul i. Du skal lukke dit ene øje og kigge gennem hulet på en hvid væg med det andet øje. Du skal nu rotere kartonet i en lille cirkulær bevægelse foran øjet, så du hele tiden kan se ud gennem det lille hul men så det lille begrænsede synsfelt der er gennem kighullet, hele tiden flytter sig. Efter et kort stykke tid vil du se et edderkop-lignende spindelvæv med dit åbne øje eller sorte streger der sporadisk dukker frem. Det er dine blodårer i dit øje du kan se.

Hvorfor: idet du hele tiden ændre lysindfaldet i dit øje vil din hjerne pludselig registrere de blodårer du har i øjet, ofte som et sort edderkop-lignende spind i dit synsfelt.  

Materialer: Et stykke sort karton

Synsbedrag med spejle

Personen sætter sig ved et bord. På bordet ligger der et stykke papir, hvorpå der er tegnet en stjerne. Imellem papiret og personen er der sat en lille skillevæg op så han ikke kan se direkte på papiret, men stadigt har mulighed for at tegne på det. Personen skal nu tegne stjernen ved hjælp af et spejl, der bliver holdt op over skillevæggen og vinklet således at han kan se papiret og stjernen han skal tegne efter. Det lyder umiddelbart nemt, men nogle af vinklerne i stjernen vil sikkert give nogle problemer.
Hvorfor: Din synsindtryk stemmer ikke overens med den fysiske virkelighed og et kort øjeblik skal du bruge nogle resurser på at koordinere dine forskellige sanseindtryk.

Prøv ligeledes at skrive dit navn på papiret ved hjælp af spejlet. Hvad sker der?

Prøv ligeledes at montere et stykke papir op undersiden af bordpladen ved det bord du sidder ved. Prøv at skrive dit navn på det

Hvorfor: Vores øjne er vant til at se ord blive skrevet normalt. Hvis du ser bogstaverne skrevet bagfra, bliver de svære at læse, og svært skrive selv de mest enkle ord. Vi mennesker fødes med evnen til at skrive retvendt og spejlvendt, men næsten alle mister evnen til at skrive spejlvendt. Der er dog nogle kendte eksempler på at de beholdt evnen til at skrive spejlvendt – for eksempel kunstneren og geniet Leonardo da Vinci som beholdt evnen. Han skrev alle sine noter spejlvendt, så hans opfindelser blev sværere at kopiere.
Materialer: Papir med en stjerne, en lille skillevæg (en stor bog der kan stå op kan bruges), et spejl og en blyant.

Stjernen. En lille stjerne indeni en større. Deltagerne skal tegne i mellemrummet mellem de to stjerner. Forsøg ikke at tegen ud på stregerne.

Stjerne til synsbedrag

Hul i hånden

Hold et kort rør op for dit højre øje. Hold ligeledes håndfladen op foran dit venstre øje. hold begge øjne åbne. fokuser nu på et punkt gennem røret, som er lidt væk fra dig. Skift nu fokus på din håndflade samtidigt med at du langsomt flytter håndfladen ind foran røret. Du vil nu opleve at der vil være et hul i håndfladen. 

Den flyvende pølse

- En kyklops syn på tilværelsen

Stå stille, med armene strakte foran dig. Peg. bøj håndledene og lade dine to lange fingre rører hinanden. Før fingrene hen foran ansigtet i øjenhøjde. Du skal føre fingrene helt hen til ansigtet og begynde at fokusere på en væg eller et punkt i baggrunden lige over fingerspidserne. Dine fingre vil nu virke uskarpe i dit synsfelt. Træk nu fingrene langsomt væk fra hinanden, mens du stadig peger med fingerspidserne mod hinanden. Du skal ikke have fingrene langt fra hinanden før du vil  opleve at dine fingre deler sig i tre og at der i midten af dit synsfelt vil svæve en lille pølse. 

Hvorfor: Dette trick illustrere hvordan verden ville se ud hvis alle kun havde et øje som en kyklop. Illusionen sker i et specielt område af vores synsfelt, hvor hjernen har svært ved at sammenholde de informationer den får fra øjnene.

Aristoteles næse

Dette er en kropslig illusion som skulle være beskrevet af filosoffen Aristoteles.

Kryds din pege- og lange finger, som hvis du ønsker en anden person held og lykke. Hold fingrene krydset og før dem op til ansigtet og få begge fingerspidser til at rører din næseryg på samme tid. Før fingrene op og ned langs din næseryg. Det vil nu føles som en anden rører din næse, eller at du har to næser.

Hvorfor: Vores hjerne har svært ved at bearbejde sanseindtrykket. Idet vi krydser fingrene og de sanseindtryk vi får nu kommer fra ”den forkerte side.” hjernen vil registrere det som du rører to næser indtil den får reflekteret over de sanseindtryk den får.

Klon en finger

Du vil ikke kunne bruge din ny finger til meget. Men du vil kunne nyde dette forsøg, så tit dit hjerte begærer.

Hold en finger op foran dig. Peg lige op i luften med fingrene. Hold fingeren lige op foran øjnene og fokuser på et punkt i baggrunden. Nu vil din finger, og det meste af din hånd kopiere sig selv. Du vil se din finger dobbelt.

Hvorfor: idet du begynder at fokusere på et punkt i baggrunden og ikke din finger. Så har din hjerne pludselig svært ved at håndtere de objekter - din finger, som er i forgrunden af dit synsfelt. Derfor registrere din hjerne pludselig to fingre – den samme finger to gange, en gang hver med begge øjne, hvilket giver resultatet af du ser dobbelt.

Gør dine arme kortere

Stil dig foran en væg. Hold en arm ud vandret foran dig i højde med skulderen. Stræk dine finger, så det yderste af negle lige akkurat rører vægen. Du skal stå helt stille du må kun bevæge armen som du rører vægen med. Prøv nu at rotere hele armen i skulderledet, mens du holder arm og fingre strakt. Roter armen en hel omgang. Roter armen nedad og hele vejen rundt. Når armen kommer tilbage i udgangsposition, så vil du stadig kunne røre vægen med dine fingerspidser. Lav nu forsøget hvor du starter med at rotere din arm opad og bag om hovedet. Du vil nu opleve at du ikke er i stand til at rører vægen når du kommer tilbage i udgangspositionen, hvor du holder armen vandret.

Hvorfor: Mennesket har omkring 640 muskler, nogle af dem, i stand til at bevæge sig med meget stor præcision. Men nogle muskler har en ”lille defekt.” De kan kun trække sig sammen, og ikke skubbe eller udvide sig om du vil. Det viser sig her i skulderledet når du roterer armen mod uret, så er der en muskel der trækker sig sammen og kan ikke igen udvide sig før du slapper af i armen. Din spændte muskel får det derfor det til at se ud som om din arm er et par få cm kortere end den var før.

Hvor blev næsen af?

Sæt dig på en stol med albuerne på knæene. Fold dine hænder og stræk begge dine pegefingre. Rør nu ved din næse med dine strakte pegefingre og husk at holde albuerne på knæene. Luk øjnene og sving hurtigt dine hænder fremad mens du stadigt holder dine albuer mod på dine knæ. Øjnene holdes stadigt lukket mens du nu langsomt fører dine hænder og strakte pegefingre op mod næsen igen. Du skal have dine pegefingre op at rører næsen igen. Når du langsomt hæver dine hænder op mod næsen igen, så vil du oftest få oplevelsen af: "Det var da utroligt så langt der er op til næsen." Når du får denne oplevelse, prøv så at åbne øjnene, du vil da opleve at dine pegefingre ofte mangler en del cm før de rører næsen.

Hvorfor.  Man kan ofte ikke afstandsbedømme fingrene og næsens afstand med lukkede øjne. Hjernen får simpelthen for dårlige informationer fra din krop om hvad afstanden fra din fingre og næse.   

Blindsmagning af mælk(opkastrefleks)

Hvis man smager på noget, som man ikke er forberedt på, så er kroppens refleks at afstedkomme en opkastrefleks for at få det uønskede ud af kroppen. Det kan man selvfølgelig have lidt sjovt med, selvom det er en smugle ondt overfor ofret. Udfordre en deltager med, hvorvidt de kan smage forskel på mælk med forskellig fedtprocent. Det kan være let- Skumme- og minnimælk. Giv deltageren bind for øjnene, så de kan påbegynde blindsmagningen. Stil tre glas op to med mælk, men lad de tredje og sidste glas være fyldt med appelsinsaft. Når deltageren uforberedt smager på appelsinsaften, så vil det ofte fremkalde en opkastrefleks.

Hvorfor vil Appelsinsaften medføre en opkastrefleks hos vedkommende? Hjernen/deltageren vil være forberedt på at skulle drikke mælk. Når personen uforberedt i stedet smager den syreholdige appelsinsaft, så medfører det en opkastrefleks. Hjerne fortæller vedkommende at der er kommet noget uønsket indenbords, som skal ud så hurtigt muligt. Hav en spand klar til blindsmageren til at kaste op i!

Materialer: Mælk, glas, bind for øjnene, spand.

Jeg skal tisse

Fænomenet virker bedst for børn i puberteten og ældre. Har du oplevet at du skal tisse og har brug for at skulle holde dig, så hjælper dette lille trick. Tænke på sex! Visualiser dig noget du tænder på seksuelt. Det kan være et par store flotte bryster. Vupti - Så skal du ikke længere tisse og kan holde dig et øjeblik længere.

Hvorfor: Jeg ved ikke om det virker for både drenge og piger! Hvorfor det virker, det kan jeg kun gisne om. En kommentar hertil vil sikkert lyde at vi er så primitive at, hvis vi tænker på sex så kan vi ikke tænke på andet - vi glemmer for en kort bemærkning at vi skal tisse.

Stå på et ben

Prøv at stå på et ben i 10 sekunder - Det er ganske nemt. Prøv at stå på et ben med lukkede øjne. Det kan kræve lidt tilvænning, men kan hurtig læres, så man også er fortrolig med dette.

Luk øjnene. Bøj hovedet helt tilbage, så langt du kan. Prøv igen at stå på et ben i 10 sekunder. Dette er straks mere udfordrende.

Hvorfor: Din balance sans bliver totalt forvirret, da den ikke bliver stimuleret af synet og du ikke holder dit hoved i en normal stilling.

Perspektiv

Her kan du lege lidt med dit perspektiv og hvordan du ser ting. Til legen skal du bruge to skabeloner, som er nøjagtig identisk i form og udseende (se billedet). De to skabeloner lægger du på et bord. Den ene over den anden. Du vil nu opleve at den skabelon der er tættest på dig, virker større end den anden.

Byt rundt på skabelonerne. Du vil nu opleve at den der nu er tættest på dig, vil virke størst.

Hvorfor: Det handler selvfølgelig om dit dybdeperspektiv, men også om den måde, hvorpå hjernen sammenholder informationer. Idet skabelonerne er organiske med runde former, så har din hjerne svært ved at målsætte skabelonerne i forhold til hinanden og vil konkludere, at den der er tættest på er størst.

Skabelon: Lad skabelonen have den samme brede som et stykke A4. Det er vigtigt at de to skabeloner er 100% identiske.

Skabelon perspektiv

Kys dørkællingen

Kys dørkællingen er en gammel leg. Eller måske nærmere en øvelse i smidighed. En deltager stiller sig med ryggen til en lukket dør eller en væg. Deltageren strækker armene over hovedet og rører vægen bagved med håndfladerne

Personen skal nu bøje sig så meget bagover, at han/hun kan kysse "dørkællingen"/vægen som han/hun står op af. 
Personen skal være meget smidig for ar det lykkes, og personen ender ofte med at gå helt i bro.

Det er en god ide at få en anden person til at støtte en under forsøgene, så man ikke falder ned på ryggen eller slår hovedet. Det kan være en fordel med et blødt underlag.

Materialer: Ingen, men et blødt underlag er at foretrække.

Balancekunst - Når følesansen spiller dig et pus!

Vores følesans er mærkeligt indrettet. Hvis du for eksempel rører en kold overflade for derefter at flytte hånden, så kan du stadig mærke at det er koldt. Dette fænomen kan du benytte dig af i denne leg. Læg en person ned på ryggen. Giv personen bind for øjnene. Læg en kold metalgenstand på vedkommendes pande. En mønt vil virke fint. Hold fingeren på mønten et par sekunder. Personen som ligger ned vil mærke mønten, men når du igen flytter hånden, så kan du roligt fjerne mønten. Personen vil ikke kunne mærke du har flyttet mønten. Personen vil stadig kunne mærke noget koldt på panden. Bed personen rejse sig op uden at vedkommende taber mønten. Hvis der er tilskuer, så vil de sikkert more sig over personens forsøg - Vedkommende har jo ingen mønt på panden. Når personen endelig får rejst sig op, så vil personen sikkert også selv blive forbavset over, hvor let han lod sig snyde.

Materialer: En kold mønt.

Huden

Huden er kroppens største organ. Huden har en række funktioner, hvoraf overordnet beskyttelse af organismen er den vigtigste. Huden er en del af kroppens immunforsvar. Huden består af overhud, læderhud og underhud. Huden er fuld af bittesmå åbninger kaldet porerne, så du kan svede. Hvis din hud kommer i kontakt med et kemisk stof, kan det trænge ind gennem porerne og ind i de små blodkar lige under huden. Når det kemiske stof er i dit blod, kan det komme rundt i hele kroppen.

Hvor hurtigt optager du så stoffer gennem huden?

Det afhænger af din huds sundhed og her er der mange faktorer der kan spille ind. Men I kan lave et lille forsøg. Forsøg der viser hvor langt tid det tager før du potentielt kan optage et stof gennem huden.   

Tag et par fed skrællede hvidløg og hold dem i hånden. Det vil tage lidt tid men efter ca. 20 minutter vil du kunne smage hvidløg, selvom du ikke har haft hvidløg i munden.

Forsøget kan bruges praktisk at vise, hvor vigtigt det er at undgå unødvendig kemi på vores hud. Hvor vigtigt det er at være kritisk over for de produkter du bruger. Hvor vigtig det er at være kritisk over for de producenter der sælger og udvikler varer vi påfører huden eller bærer direkte på huden, så du og andre undgår allergener og andre sygdomsfremkaldende kemiske stoffer.

Deltagerantal: Mange!

Materialer: Minimum et fed hvidløg pr. deltager.

Tip: Vær opmærksom på at ingen af deltagerne er allergiske over for hvidløg, ellers tager øvelsen bare en mærkelig dum drejning!

Hurlumhej

Hurlumhej er en leg hvor deltagerne og facilitatoren skal være velkoordinerede. Ordet "HURLUMHEJ" Deles i tre. "HUR", "LUM" og "HEJ". Siger facilitatoren ”HUR” så svinger deltagerne højre arm frem rundt og rundt (3 gange). Ved ”LUM” svinger deltagerne venstrearm tilbage, rundt og rundt (3 gange). Ved ”HEJ” tramper deltagerne deres højre fod i gulvet (3 gange). Ved ”HUR'LUM'HEJ” udføre deltagerne alle tre bevægelser på en gang. Facilitatoren kan kombinere de tre stavelser i ordet. Ved ”HURLUM” svinger deltagerne højre arm frem og venstre arm tilbage (3 gange). Ved ”LUM-HUR” skiftes der, så deltagerne svinger højre arm svinges tilbage og venstrearm frem. Husk facilitatoren skal selv være i stand til at gøre bevægelserne under legen.  

Deltagerantal: Minimum 5.

Materialer: Ingen. Det kræver dog en facilitator, som er god til legen.

Rejs dig op!

"Rejs dig op!" er en lille udfordring i hvor smidig og, hvor god balance du har.

Deltagerne lægger sig, helt udstrakte, på ryggen. Hver deltager får nu en tom flaske de skal placere og balancere på deres pander. Deltagerne skal nu forsøge, hver især, at rejse sig op uden at tabe flasken fra deres pander. Den lille leg behøves ikke laves som en konkurrence men som en personlig udfordring til den enkelte deltager.

Tip: Hver deltager skal bruge en glasflaske. Derfor er det en god ide at lave legen på en græsplæne eller et blødt underlag, så går flasken sjældent i stykker hvis den tabes.

Tip: Hvis legen leges med mindre børn, så brug tændstikæsker i stedet for flasker. De er nemmere at balancere på panden.

Deltagerantal: Mange.

Materialer: En glasflaske til hver deltager.

En grimasse som kan passe!

I denne leg gælder det op at skære grimasser. Hver deltager får udleveret en elastik. Deltagerne skal placere deres elastik omkring deres hoveder. Elastikket skal sidde lige under næsen og under øreflipperne. Deltagerne skal nu forsøge at få elastikket flyttet ned, så det sidder på halsen. Deltagerne må ikke tage hænderne til hjælp. Deltagerne må kun lave grimasser.

Legen fungerer bedst, hvis man står og ser på de andre deltagers fjollede ansigtsudtryk.

TIP: Husk at få deltagerne til at fjerne deres elastik igen efter de har fået det flyttet ned på halsen.

Deltagerantal: Mange:

Materialer: En elastik pr. deltager.